Facebook Pixel Bekijk onze expertise op het vlak van Parkbeheer - Hogeschool Gent
Foto Bekijk onze expertise op het vlak van Parkbeheer

Parkbeheer.

P

Parkbeheer.

Parken als groene ruimte in verstedelijkte gebieden hebben heel wat kwaliteiten en functies. Juist door die verwevenheid aan functies wordt de maatschappelijke waarde van parken verhoogd. Maar parken zijn ook kwetsbare groene ruimten die een harmonieuze aanpak vragen. Hierbij biedt een weldoordachte langetermijnvisie met respect voor de eigenheid van een park, een grotere waarborg voor een stabiel en duurzaam beheer. Wij helpen je graag met de opmaak van een kwalitatief en goed uitvoerbaar beheerplan om het beheer te optimaliseren.

Doelgroep

Gemeentebesturen, OCMW’s, kerkfabrieken, provincies.

Contact

lieven.dhollander@hogent.be