Facebook Pixel Bekijk onze expertise op het vlak van Natuurbeheer - Hogeschool Gent
Foto Bekijk onze expertise op het vlak van Natuurbeheer

Natuurbeheer.

N

Natuurbeheer.

Tegen 2050 moeten verschillende natuurtypes in kwaliteit hersteld worden. Dit herstel vereist een gedegen kennis van de abiotische als de biotische knelpunten. Vooral het herstel van percelen die een landbouwgebruik gekend hebben, is vaak problematisch. Het omvormen van heide of halfnatuurlijke graslanden naar landbouw kan relatief makkelijk, terwijl de weg terug vaak zeer moeilijk is. Om voor specifieke percelen een efficiënt hersteltraject uit te stippelen, is een grondig onderzoek van bodem en vegetatie noodzakelijk. De nutriëntenbeschikbaarheid en het ontbreken van zaad van typische doelsoorten en van de typische bodembiota spelen vaak een cruciale rol in de kansen voor herstel.

Wij hebben de expertise om de knelpunten voor herstel te identificeren en te bepalen via welk beheer het herstel op de meest efficiënte en kosteneffectieve manier kan gerealiseerd worden. Voor deze studies werken we nauw samen met UGent binnen het ELAND-team en met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Dit team beschikt over het nodige veldmateriaal en kan chemische analyses binnen een strikt kwaliteitssysteem uitvoeren.

Doelgroep

Gewestelijke overheden, provincies, gemeentes, Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Milieumaatschappij, natuurverenigingen.

Contact

an.deschrijver@hogent.be