Facebook Pixel Analyse op voedermonsters - Hogeschool Gent
Foto Analyse op voedermonsters

Analyse op voedermonsters.

A

Analyse op voedermonsters.

Vanuit de Proefhoeve Bottelare (UGent en HOGENT) kan de natchemische analyse van voedermiddelen (ruwvoeders, krachtvoeders en grondstoffen) voor rundvee en varkens worden gecoördineerd. Vanuit de Proefhoeve Bottelare wordt de uitvoering van de analyses door het Laboratorium voor Chemische Analyses van de UGent (LCA). Ad hoc wordt ook samengewerkt met ILVO Dier en het Centre Provincial de l’agriculture et de la ruralité (La Hulpe). Aanvullend worden de verkregen resultaten ook geïnterpreteerd. Het gaat hier in de eerste plaats om voedermiddelen waarin via NIRS geen uitsluitsel kan gegeven worden van de voederwaarde of indien men een nauwkeuriger bepaling beoogt. Volgende natchemische analyse kunnen uitgevoerd worden:

  • in vitro cellulase verteerbaarheid; 
  • weende-analyse met onder meer droge stof, as, ruw eiwit, ruw vet , zetmeel en suikers,….;
  • minerale analyses,
  • …  

Aanvullend worden ook monsters geanalyseerd naar het voorkomen van mycotoxinen i.s.m. UGent.

Doelgroep

KMO’s actief in de toeleveringssector landbouw, veehouders.

Contact

joos.latre@hogent.be