Facebook Pixel Aanleg en beheer van groene ruimte - Hogeschool Gent
Foto Aanleg en beheer van groene ruimte

Aanleg en beheer van groene ruimte.

A

Aanleg en beheer van groene ruimte.

Uit diverse onderzoeken blijkt het grote belang van groen voor leefbaarheid in een gemeente. Het gemeentelijk groen is dikwijls heel divers opgebouwd gaande van snippergroen, wijkgroen,… tot groter openbaar groen zoals begraafplaatsen. Het streven naar kwaliteitsvol en functioneel groen is dan ook een hele uitdaging voor elke gemeente. Dikwijls wordt het pesticidenvrij beheer van groenzones en verhardingen ervaren als veelomvattend en tijdrovend. We ondersteunen je graag bij het uitstippelen van een onderhoudsvriendelijker beheer met eventuele (her)aanleg voor elk van voorgaande groenobjecten.

Doelgroep

Gemeentebesturen, OCMW’s, kerkfabrieken, provincies.

Contact

lieven.dhollander@hogent.be