Facebook Pixel Bekijk onze expertise op het vlak van Overgangsrituelen - Hogeschool Gent
Foto Bekijk onze expertise op het vlak van Overgangsrituelen

Overgangsrituelen.

O

Overgangsrituelen.

Kunnen we verdraagzaamheid stimuleren door te verwijzen naar de universaliteit?

Een boeiende en prangende vraag die ons de waardering voor zowel de onderlinge verschillen als voor de gelijkenissen tussen mensen kan bijbrengen. Elke godsdienst, levensbeschouwing en cultuur, waar ook ter wereld, kent overgangsrituelen om stil te staan bij de scharniermomenten in het leven. Denk maar aan wat mensen allemaal doen bij geboorte, volwassen worden, partnerverbintenis en dood.

Het universele van deze rituelen zorgt voor herkenning. Het maakt ons bewust van de raakvlakken die we gemeenschappelijk hebben. De verschillende invulling van die rituelen zorgt er anderzijds voor dat we oog en begrip hebben voor de rijkdom van de diversiteit die ons van elkaar onderscheidt.
Dit maakt het een ideale hefboom maakt om verdraagzaamheid tussen mensen te stimuleren.

Je verdiepen in overgangsrituelen prikkelt, verwondert, zet aan het denken, laat je ontdekken en illustreert, maar is vooral een aanzet tot bewustwording.

Doelgroep

Volwassenen en kinderen

Groepsgrootte

Te bespreken

Beschrijving

Een expert geeft een dynamische lezing, waarbij men van het universeel gelijke vertrekt en stapsgewijs naar de diversiteit overgaat. Al naargelang je wenst kan de focus liggen op kennis- en inzichtverwerving of eerder op het stimuleren van bewustwording en kritische reflectie met betrekking tot de thema’s diversiteit en verdraagzaamheid. Gezien de betrokkenheid bij het onderzoek, krijg je boeiende informatie uit eerste hand. We illustreren deze lezing rijkelijk met authentiek film- en fotomateriaal.

Ook mogelijk

Themalezingen rond overgangsrituelen in specifieke culturen, levensbeschouwingen en religie.

Doelgroep

Volwassenen en kinderen

Beschrijving

Beelden zeggen soms meer dan 1000 woorden. Het is een krachtig medium dat in samenspel met tekst de informatieoverdracht versterkt. Een tentoonstelling op maat biedt de mogelijkheid om het thema verdraagzaamheid rijkelijk in beeld uitdrukken.  

Niet alleen is het een prachtig gedocumenteerd geheel voor alle leeftijden, het is in het bijzonder een zeer toegankelijke manier om het thema bij kinderen bespreekbaar te maken.

Mix!t biedt alle materiaal aan

  • om foto’s, film en voorwerpen tentoon te stellen

  • om de tentoonstelling op te bouwen rond de thema’s die de overgangsrituelen illustreren (zoals tooi).

We onderbouwen het geheel met bevattelijke teksten en een geïllustreerd tentoonstellingsboekje.

Ook mogelijk

Je kan de tentoonstelling modulair ontlenen per overgangsritueel en/of thema. Al dan niet met begeleiding door een gids.

Doelgroep

Volwassenen

Groepsgrootte

Max. 30

Beschrijving

Je kan kiezen voor een éénmalige of een reeks workshops waarbij we de focus leggen op het actief en participerend werken rond het universeel gelijke en de diversiteit.

De focus van de lezing kan liggen op

  • kennis en inzicht met betrekking tot het fenomeen

  • verwerking van de voorbeelden van de deelnemers

Mix!t illustreert dit rijkelijk met authentiek film- en fotomateriaal. De bruikbaarheid in het dagelijks leven staat steeds voorop.

Doelgroep

Leerkrachten en en jongeren secundair onderwijs

Groepsgrootte

Te bespreken

Beschrijving

Een expert stelt de bouwstenen van dit pakket voor en helpt jou en je team op weg met dit grondig uitgewerkt educatief instrument. Gezien de betrokkenheid bij het onderzoek, krijg je leerrijke tips & tricks uit eerste hand.

Je kan kiezen voor:

  • een éénmalige verkennende instructie

  • of een reeks vormingen om je te verdiepen in het lessenpakket

Ook mogelijk

De medewerkers kunnen ook met de leerlingen zelf gericht aan de slag gaan.