Facebook Pixel KPI's voor een duurzame korte keten. - Hogeschool Gent
Foto KPI's voor een duurzame korte keten.

KPI's voor een duurzame korte keten.

K

KPI's voor een duurzame korte keten.

Korteketeninitiatieven, waarbij er een rechtstreekse relatie wordt opgebouwd tussen producent en consument, zijn heel populair. Ze spelen in op verwachtingen die voor steeds meer consumenten belangrijk zijn, zoals duurzaamheid, authenticiteit, kwaliteit en ambacht.

Maar deze initiatieven hebben het vaak moeilijk om economisch rendabel te zijn, omdat de traditionele businessmodellen niet aangepast zijn aan de specifieke situatie van een korte keten. Elementen zoals vertrouwen, transparantie, zeggenschap, ... hebben geen prominente plaats in de traditionele economische structuren.

HOGENT onderzoekt de kritische succesfactoren voor korteketeninitiatieven. Deze succesfactoren omvatten alle elementen die belangrijk zijn voor het succes van een korteketeninitiatief, zoals businessmodellen, marketing- en communicatiestrategie, productiemethoden, samenwerkingsvormen, prijszetting, ...

Onze experts kunnen korteketeninitiatieven ondersteunen bij de ontwikkeling en uitrol van een initiatief. De ervaring van HOGENT situeert zich op het vlak van korteketenvoedingsinitiatieven (zoals brood), maar de expertise is nuttig voor alle korteketeninitiatieven. Mogelijke onderwerpen waar de experten van HOGENT bedrijven in kunnen bijstaan:

  • Ontwerpen van businessmodel
  • Uitwerken van marketingstrategie
  • Ontwikkelen van communicatieplan
  • Uitwerken distributiebeleid
  • ...

Doelgroep

Sociale ondernemingen

Contact

carine.coppens@hogent.be