Facebook Pixel Financieel management in sociaal economie bedrijven - Hogeschool Gent
Foto Financieel management in sociaal economie bedrijven

Financieel management bij sociale ondernemingen.

F

Financieel management bij sociale ondernemingen.

Verschillende evoluties zorgen ervoor dat sociale ondernemingen voor de grote uitdaging staan om hun sociale en economische doelstellingen evenwichtig te realiseren.

Daarom moet je als sociaal ondernemer het businessmodel van je bedrijf zo opzetten dat je minder subsidieafhankelijk wordt en je activiteiten marktgerichter worden. Goed financieel management is daarin meer dan ooit cruciaal. De juiste financiële indicatoren zijn noodzakelijk voor een goede kostprijsberekening en vormen mee de basis voor onderbouwde keuzes.

We kunnen financieel verantwoordelijken in de sociale economie versterken bij diverse aspecten van financieel management. Mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  • Hoe kan ik de prestaties van mijn organisatie en haar activiteiten analyseren?
  • Wat zijn KPI’s (‘kritische performantie-indicatoren’), en waarom zijn zij belangrijk voor de analyse van de resultaten van mijn organisatie?
  • Bepalen en selecteren van relevante en juiste KPI’s
  • Het gebruik van deze sleutelindicatoren als toekomstgericht managementinstrument om de juiste beslissingen te nemen en de organisatie aan te sturen
  • Kostencalculatie en voor- en nacalculatie als voorwaarde om juiste strategische keuzes te maken
  • Hoe een eenvoudig en praktisch 'dashboard' opzetten
  • Valkuilen en problemen
  • Managementinformatiesystemen en rapporteringstools

Doelgroep

Sociale ondernemingen

Contact

carine.coppens@hogent.be