Facebook Pixel Bekijk onze expertise op het vlak van Milieu-analyses - Hogeschool Gent
Foto Bekijk onze expertise op het vlak van Milieu-analyses

Milieu-analyses.

M

Milieu-analyses.

In het milieutechnologisch laboratorium van HOGENT kunnen klassieke milieuparameters (bepaling COD, BOD, SVI, pH, conductiviteit,...) bepaald worden. Ook veldanalyses met bepaling van DO, ORP, pH, Temperatuur,… kunnen uitgevoerd worden. Hiernaast beschikken we over labosondes voor NO2, NO3 en NH4.

Het laboratorium milieutechnologie van HOGENT beschikt over expertise rond procesoptimalisatie
in de afvalwaterzuivering, zowel op fysicochemisch als biologisch vlak, en de snelle
ecotoxicologische karakterisering van waters. Het praktijkgericht onderzoek spitst zich toe op:

  • de snelle inschatting van de biodegradeerbare, toxische en inhibitorische eigenschappen van chemische producten en afvalwater in de waterzuivering
  • de ontwikkeling van adsorptiesystemen voor het verwijderen van persistente vervuiling, metalen enz. 
  • de snelle analyse van de ecologische toestand van waterlopen door MMIF-bepaling, fysicochemische analyses en ‘environmental DNA’

Je kan bij ons terecht voor:

  • advies bij de ontwikkeling en het procesontwerp van nieuwe waterzuiveringsinstallaties
  • procesoptimalisatie, opvolging en probleemoplossing bij industriële waterzuiveringsinstallaties
  • analyses op afvalwater (in- en effluent) en waterige afvalstromen: COD, BOD, N, P, zwevende stof, pH, conductiviteit, inhibitie- en toxiciteitstesten, biodegradeerbaarheid, coagulatie-flocculatie, …
  • analyses op actief slib: slibvolume index, droge stof (MLSS, MLVSS), respiratie en microscopische karakterisatie
  • bepalen van de biodegradeerbaarheid, toxische of inhibitorische eigenschappen van chemische producten en waterige afvalstromen door onder andere respirometrische metingen op actief slib
  • aquatische biomonitoring van waterlopen door onder andere MMIF-bepaling

Wij komen graag bij je langs en luisteren naar jouw vragen en noden. Wanneer we een
kostenefficiënte oplossing kunnen aanbieden, werken we een voorstel op maat uit. 

Doelgroep

Diverse industriële bedrijven

Contact

“Dankzij de grondige opleiding kregen we een beter inzicht in onze waterzuivering. Met het advies en de analyses hebben we onze waterzuivering naar een hoger niveau getild op het vlak van performantie en stabiliteit.”
(Koen Van Goubergen, Project Manager Tardel Groep Jules Clarysse)