Facebook Pixel GLP kwaliteits- en milieuzorg - Hogeschool Gent
Foto GLP kwaliteits- en milieuzorg

GLP, kwaliteits- en milieuzorg.

G

GLP, kwaliteits- en milieuzorg.

HOGENT heeft ervaring in het organiseren van trainingen (zowel seminaries als workshops) rond Good Laboratory Practices (GLP), Quality Management System (QMS) en ISO-normeringen (17025 en 14000) voor laboratoria. Bovendien beschikken we over een goede kennis omtrent bioveiligheid waarover eveneens trainingssessies georganiseerd kunnen worden.