Facebook Pixel Let us Trans-Form! - Hogeschool Gent

Let us Trans-Form!

Projectuitvoering

Voor beleidsmakers en praktijkwerkers die aan de slag willen gaan rond (samenleven in) een veranderende wijk werken we een begeleidingstraject op maat uit. We zijn daarbij flexibel wat duur en intensiteit van het traject betreft. Hierbij bieden we brede ondersteuning aan bij het uitwerken van projecten stads- en dorpskernvernieuwing (bv. betrekken van burgers, opzetten van methodologie, ontwikkelen van visie op samenleven, etc.). Ook ondersteuning in kader van specifieke deelaspecten van dergelijk traject is mogelijk.

Duur: In onderling overleg te bepalen

Prijs: In onderling overleg te bepalen