Facebook Pixel Lees-Wijzer - Hogeschool Gent

Boek ‘Van plek naar gedeelde wij~K.'

Stadsontwikkeling in dialoog met haar diverse bewoners.

Het boek ‘Van plek naar gedeelde wij~K.’ gaat over wijken in verandering waar veel beweegt, gebouwd en verbouwd wordt. Het aan de slag gaan rond samenleven in zo'n veranderende buurt staat centraal in deze publicatie. We stellen een aantal methodieken en acties voor, doorspekt met eigen ervaringen in een concrete wijk in Gent. De methodieken zijn gevoed door conceptuele kaders over verstedelijking en samenleven en worden gekoppeld aan uitgangs­punten en ambities. Het boek is ook in het Engels verkrijgbaar onder de titel ‘Comm~unity. From a place to live to a shared neighbourhood’.

Prijs: € 26,50 (NL)/ € 28 (ENG)

Boek bestellen →