Facebook Pixel Kijk-op-je-wijk - Hogeschool Gent

Kijk-op-je-wijk

Presentatie onderzoeksmethodologie

Tijdens deze presentatie stellen we mogelijke methodieken en acties voor om aan de slag te gaan rond samenleven in een veranderende wijk. We vertrekken daarbij vanuit een aantal uitgangspunten en ambities m.b.t. samenleven en brengen onze eigen ervaringen in een Gentse wijk in beeld. Op basis van praktijkbezoeken in binnen- en buitenland bieden we ‘nog-meer-inspiratie’ aan om het samenleven in lokale contexten positief te beïnvloeden.

Duur: 1,5 uur

Prijs: € 187,5 (Inclusief standaard voorbereidingstijd en overhead, exclusief 21% BTW en verplaatsingskosten)  

Tip: Op zoek naar meer intensieve begeleiding over deze methodieken en acties op maat van jouw praktijk? Kies dan voor de workshop ‘Kijk-op-je-wijk. Aan de slag!’

Kijk-op-je-wijk. Aan de slag!

Workshop onderzoeksmethodologie

Tijdens deze workshop stellen we mogelijke methodieken en acties voor om aan de slag te gaan rond samenleven in een veranderende wijk. We vertrekken daarbij vanuit een aantal uitgangs­punten en ambities m.b.t. samenleven. Vanuit onze eigen ervaringen in een Gentse wijk en praktijk­bezoeken in binnen- en buitenland dagen we de deelnemers uit om op andere manieren naar hun praktijk(en) te kijken en daarin aan de slag te gaan met de aangereikte methodieken.

Duur: 3 uur

Prijs: € 375 (Inclusief standaard voorbereidingstijd en overhead, exclusief 21% BTW en verplaatsingskosten)