Facebook Pixel Kwaliteit van sociale woonwijken - Hogeschool Gent
Foto Kwaliteit van sociale woonwijken

Kwaliteitsvolle sociale woonwijken.

K

Kwaliteitsvolle sociale woonwijken.

Samenwerken aan kwaliteitsvolle woningen en omgevingen in sociale woonwijken. 

Ben je benieuwd naar ervaringen van wonen in een sociale woonwijk? Wat zijn voor bewoners bepalende factoren of determinanten voor woon- en omgevingskwaliteit? Zoek je naar een manier om samen met andere professionals werk te maken van 'goed' wonen in een sociale woonwijk? Contacteer ons voor een lezing of workshop. Dit aanbod is het resultaat van het onderzoeksproject WISH

 

Lezing 

Tijdens de lezing lichten we de aanpak en resultaten van het WiSH-onderzoek toe. We leggen hierbij de focus op het kwalitatief onderzoeksluik waarbij gesprekken voerden met inwoners van sociale hoogbouwwijken.  

Aan de hand van levendige audioportretten maak je kennis met hun ervaringen en de thema’s die er leven. Zo is er bijvoorbeeld het verhaal van Marie-Jeanne, die bang is van haar buurman.  

Vervolgens introduceren we de determinanten en WiSHes, die we formuleerden op basis van deze gesprekken en die het eindresultaat vormen van het onderzoek.  

We bespreken acht thema’s die voor bewoners de kwaliteit van hun woning en woonomgeving het meest bepalen. Deze determinanten concretiseren we verder via een 50-tal WiSHes of aanbevelingen om aan de slag te gaan met deze thema’s in sociale woonwijken. Ze zijn gericht op het netwerk van uiteenlopende professionelen en beleidsmakers die vanuit hun diverse bevoegdheden samen impact (kunnen) hebben op woon- en omgevingskwaliteit. Tot slot lichten we dan ook toe hoe je aan de slag kan gaan met de aanbevelingen door na te denken over het netwerk van verschillende actoren en (soorten) plekken in een concrete wijk.  

Doelgroep

De lezing is in het bijzonder interessant voor sociale en ruimtelijke professionals, beleidsmakers, docenten, studenten en iedereen met interesse in en (mogelijke) impact op woon- en omgevingskwaliteit in sociale woonwijken.  

Duur

Een standaardlezing duurt minimaal 45 minuten. Dit kan eventueel uitgebreid worden met meer informatie over het onderzoek en de resultaten. Voorzie best ook wat tijd voor vragen en discussie. 

Maximale groepsgrootte

In onderling overleg

Locatie

Wij komen graag bij jou ter plaatse of zoeken samen een geschikte ruimte. 

Kostprijs

Voor de standaardlezing betaal je 125 euro (1 uur) + forfaitaire vervoerskost. Kies je een lezing op maat, dan komt daar extra voorbereidingstijd bij aan 75 euro per uur. 

Contact

 • Sven.devisscher@hogent.be 
 • Marlies.marreel@hogent.be 

Workshop

Tijdens de workshop gaan we aan de slag met de WISH-tool. Deze tool is geschikt voor iedereen die meer wil weten over het leven en wonen in een sociale woonwijk vanuit het perspectief van bewoners. Én voor professionals die impact hebben op de woon- en omgevingskwaliteit in die wijken. 

 • Deelnemers krijgen voeling met het wonen in een sociale woonwijk, specifiek vanuit het perspectief van bewoners. We luisteren samen naar een aantal audioportretten waarin bewoners vertellen over hun woon- en leefsituatie. 

 • Rondom een grote kaart van een fictieve sociale woonwijk gaan professionals in dialoog met elkaar over thema’s die in zo’n wijk leven. Bijvoorbeeld om elkaar te inspireren, om tot een gemeenschappelijke visie te komen, om vanuit verschillende professionele rollen elkaars werkveld beter te leren kennen, … 

 • Deelnemers maken kennis met een aantal aanbevelingen (WiSHes) om woon- en omgevingskwaliteit in een sociale woonwijk te bevorderen met behulp van een stapel inspiratiekaartjes. 

 • Een workshop met de WiSH-tool kan een eerste stap vormen om een actieplan voor een sociale woonwijk te ontwikkelen. 

Wij zoeken graag samen met jou naar manieren om het workshopverloop aan te passen op maat van jouw organisatie en de bijhorende vraag.   

Doelgroep

De workshop is in het bijzonder interessant voor sociale en ruimtelijke professionals, beleidsmakers, docenten, studenten en iedereen met interesse in en (mogelijke) impact op woon- en omgevingskwaliteit in sociale woonwijken.  

In het bijzonder gemengde (project)groepen worden aangemoedigd de workshop te volgen. De groep bestaat dan bijvoorbeeld uit: 

 • deelnemers vanuit diverse professionele disciplines: sociale professionals, ruimtelijke professionals, beleidswerkers, technische medewerkers … 

 • medewerkers van diverse organisaties, of verschillende geledingen van één organisatie. 

 • medewerkers met veel ervaring en starters of studenten. 

Maximale groepsgrootte

4 tot 8 deelnemers per facilitator

Duur

Een workshop met de WiSH-tool duurt minimaal anderhalf uur en maximaal een halve dag. 

Locatie

Wij komen graag bij jou ter plaatse of zoeken samen een geschikte workshopruimte.  

Kostprijs

Voor de standaard workshop van een half dagdeel betaal je 375 euro + forfaitaire vervoerskost + kosten voor drukwerk. 
Kies je een workshop op maat, dan komt daar extra voorbereidingstijd bij aan 75 euro per uur. 

Contact

 • Sven.devisscher@hogent.be 
 • Marlies.marreel@hogent.be