Facebook Pixel Coaching en begeleiding diversiteit - Hogeschool Gent
Foto Coaching en begeleiding diversiteit

Coaching en begeleiding rond diversiteit.

C

Coaching en begeleiding rond diversiteit.

Het expertisecentrum Mix!t van HOGENT is een forum voor studie, documentatie en vorming rond samen/leven. Mix!t is erop gericht mensen dichter bij elkaar te brengen door het accent te leggen op de universaliteit van het mens-zijn (zowel algemeen als individueel) en dit op heel uiteenlopende manieren. 

Tegelijk is Mix!t niet blind voor de breuklijnen die het samenleven verstoren. Om die reden spreekt Mix!t van samen/leven, waarbij ‘/’ zowel staat voor de breuk als voor de verbinding.

Ons aanbod

Vanuit de beleidsmatige en projectmatige expertise van Mix!t op het vlak van diversiteit en interculturaliteit bieden we coaching op maat. Een duwtje in de rug bij het managen en stimuleren van diversiteit binnen je bedrijf, organisatie of school. Dit kan gaan van het begeleiden van je team in het diversiteitsproces tot het bieden van achtergrondinformatie ter initiatie en facilitering van een proces.

Meer over Mix!t