Facebook Pixel Huisstijl: typografie - Hogeschool Gent
Foto Huisstijl: typografie

Huisstijl: typografie.

H

Huisstijl: typografie.

Drukwerk

Het lettertype van HOGENT dat in drukwerk wordt gebruikt, is Montserrat. Dit is een gratis Google Font, dat vrij te downloaden is via deze link. We gebruiken niet alle gewichten van Montserrat. We beperken ons tot twee gewichten binnen de lettertypefamilie: Montserrat Regular en Montserrat Extrabold.

Covers en affiches

Op de cover van brochures, affiches, ... gebruiken we een foto die verwerkt zit in een letter of een letter die op een foto staat. Het lettertype dat we hiervoor gebruiken is Code Pro Black. 

cover in de huisstijl

Alternatieven, interne toepassingen, ...

Voor bepaalde toepassingen is het noodzakelijk dat er een lettertype wordt gebruikt dat standaard op elke computer geïnstalleerd staat. Denk bijvoorbeeld aan mailverkeer, Word- of PowerPoint-documenten die worden doorgestuurd, ... Voor dergelijke toepassingen gebruiken we het lettertype Arial.