Facebook Pixel Huisstijl: soorten merken en logo's - Hogeschool Gent
Foto Huisstijl: soorten merken en logo's

Huisstijl: soorten merken en logo's.

H

Huisstijl: soorten merken en logo's.

HOGENT maakt een onderscheid tussen vier verschillende soorten merken en bijbehorende marketingtoepassingen: koepelmerk, uitgebreid merk, submerk of comerk. 

Koepelmerk.

HOGENT als éénmerkenhuis

HOGENT profileert zich als een éénmerkenhuis. HOGENT is het koepelmerk waaraan alle andere entiteiten en deelentiteiten worden gekoppeld. Hierdoor presenteert HOGENT zich duidelijk als een eenheid. Het HOGENT-logo staat voorop en wordt in deze categorie consequent en in zijn zuiverste vorm gebruikt. Communiceren vanuit het koepelmerk is de regel.

Logo

Het logo van HOGENT is een gepersonaliseerd woordmerk. De verhoudingen en het kleurgebruik moeten altijd gerespecteerd worden. 

download het corporate logo

Positionering

Het logo moet altijd in de rechtse onderhoek van het medium geplaatst worden op een hoekafstand van de breedte van 'HO' van HOGENT. 

richtlijnen afstand tot de rand

Om het logo van HOGENT goed tot zijn recht te laten komen moet er een minimumruimte rond het logo vrij gehouden worden. Deze ruimte moet vrij zijn van tekst of afbeeldingen. De vrije ruimte wordt bepaald door de grootte van de letters ‘H’.

minimumruimte rond logo
Kleurgebruik

Het logo wordt steeds in het zwart of wit gebruikt. Er zijn géén uitzonderingen mogelijk.

logo hogentlogo hogent

Uitgebreid merk.

Entiteiten die een onderdeel zijn van HOGENT en die HOGENT helpen bij het realiseren van haar strategische doelstellingen, maar waarvan het uitoefenen van de opdracht het noodzaakt een grotere zichtbaarheid te hebben bij de doelgroepen, zijn uitgebreide merken. De visuele identiteit bestaat uit combinaties van het koepelmerk en de entiteit. 

Logo Campus Aalst   Logo E-Lab Logo Fonds Engage  Logo Sportdienst Logo STUVO  Logo 360° Zorg en Welzijn Logo AgroFoodNature Logo Centre For Applied Data Science Logo Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit Logo EcoCity Logo EQUALITY Logo FTILab+ Logo Futures Through Design Logo Health And Water Technology Logo Research Centre For Learning In Diversity Logo Research Centre for Sustainable Organizations Logo Substance Use And Psychosocial Risk Behaviours Logo Yonk

Submerk.

Entiteiten waarvan de persoonlijkheid, de doelgroep, het aanbod / de diensten dermate anders zijn dat ook de communicatie een andere aanpak dan die van HOGENT vereist, zijn submerken. Deze submerken zijn verbonden aan HOGENT maar hun visuele identiteit mag boven HOGENT komen te staan. Submerken hebben een eigen huisstijl en logo, maar de visuele link met het koepelmerk HOGENT is echter steeds duidelijk aanwezig.

logo submerk

Comerk.

Allianties, samenwerkingen en partnerships die worden aangegaan met externe entiteiten en die zich uiten in een merk dat niet HOGENT is, zijn comerken. HOGENT is hier geen eigenaar van, maar de link met HOGENT moet wel worden gecommuniceerd. Visueel vertaalt zich dit naar een woordbeeld waar het niet-HOGENT-merk vooropstaat en alle betrokken partnermerken aanwezig zijn, maar ondergeschikt.

logo comerk