Foto Functiebeperking

Functiebeperking.

F

HOGENT engageert zich ertoe om voor al haar studenten een optimale onderwijs­omgeving te creëren zodat alle studenten gelijke onderwijs­kansen krijgen. Enerzijds kiest HOGENT voor een structureel, inclusief diversiteits­beleid, anderzijds voorziet ze ook in specifieke onder­steunings­mogelijk­heden voor studenten met een functie­beperking.

Student & Functiebeperking

Bij de afdeling Zorg van STUVO kan je terecht voor een aanvraag voorrang op een kamer in een van onze eigen studentenresidenties, psychosociale en financiële ondersteuning in je functiebeperkinggerelateerde studiekosten.

Om na te gaan of je in aanmerking komt voor individuele maatregelen, neem je contact op met de studentenbegeleider+. Die bekijkt wat de mogelijke impact is van de functiebeperking op de onderwijssituatie. 

Meer info