Facebook Pixel Participatie in de HOGENT-studentenraad - Hogeschool Gent
Foto Participatie in de HOGENT-studentenraad

HOGENT Studentenraad.

H

HOGENT Studentenraad.

De HOGENT Studentenraad (HGSR) is de erkende, officiële studentenraad van HOGENT. De HGSR fungeert als overlegplatform, adviesorgaan en uitvalsbasis en ondersteunt bovendien tal van projecten, zowel binnen als buiten de hogeschool.

De HGSR brengt de verkozen studentenvertegenwoordigers van de faculteiten samen en biedt naast haar eigen werking ook onderdak aan alle studenten uit de faculteitsraden en de opleidingscommissies, de participatiecommissies, de Stuvoraad en de leden van het inrichtingsorgaan van de hogeschool.

De algemene vergadering (AV) is het hoogste beslissingsorgaan van de HGSR, telt minstens acht leden en komt minstens vijf keer per jaar samen.

Samenstelling

 • voorzitter van de HGSR;
 • ondervoorzitter van de HGSR;
 • 8 rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers per faculteit/School of Arts;
 • 3 rechtstreeks verkozen studenten in het inrichtingsorgaan van HOGENT, waaruit één student door de HGSR wordt voorgedragen voor het bestuurscollege;
 • 2 rechtstreeks verkozen studenten uit de Stuvoraad.

De voorzitter van de HGSR kan altijd bijkomende gasten uitnodigen op de algemene vergadering, om eventuele dossiers toe te lichten. Studenten die willen meewerken maar niet officieel verkozen zijn altijd welkom. Zij hebben echter geen stemrecht. 

Uit de leden van de algemene vergadering worden de studenten gezocht en aangesteld voor interne mandaten: Onderwijsraad, Mobiliteitsraad, Bouwcommissie en Kiesbureau.

De algemene vergadering vormt ook de springplank naar externe studentenvertegenwoordiging, zoals GASt (Gentse Associatie Studentenraad) en StuGent (Studentenoverleg met Stad Gent).

Vergaderkalender 2019-2020

 • Donderdag 10 oktober om 18 uur in lokaal GSCHB.1.009
 • Donderdag 7 november om 18 uur in lokaal GSCHB.1.009
 • Donderdag 5 december om 18 uur in lokaal GSCHB.1.009
 • Donderdag 13 februari om 18 uur in lokaal GSCHB.1.009
 • Donderdag 12 maart om 18 uur in lokaal GSCHB.1.009
 • Donderdag 23 april om 18 uur in lokaal GSCHB.1.009
 • Donderdag 14 mei om 18 uur in lokaal GSCHB.3.016
 • Donderdag 23 juni om 18 uur in lokaal 3.016 in De Wijnaert

De stuurgroep is de locomotief van de HGSR. De stemgerechtigde leden van de algemene vergadering verkiezen uit de bredere studentenpopulatie jaarlijks een voorzitter en ondervoorzitter. Samen met de student die in het bestuurscollege zit, vormen zij de stuurgroep. De stuurgroep heeft als taak de interne werking te garanderen, de actuele dossiers te behartigen en de inhoudelijke langetermijnvisie van de HGSR mee te ontwikkelen.

Maak kennis met hen: 

 

Werkgroepen zijn cruciaal om de studentenraad optimaal te laten renderen: voorbereiden en opvolgen van dossiers, standpunten innemen, wervend werken naar nieuwe leden, contact met de achterban, ... De werkgroepen behartigen elk een specifiek thema: •

 • beleid
 • campusleen
 • communicatie
 • digitalisering
 • events
 • extern (GAST, StuGent, VVS)
 • onderwijs

Downloads