Facebook Pixel Zorglab: lab 3 - Hogeschool Gent

Lab 3.

De ruimte kan ingezet worden voor gebruik van de VR-brillen. Er is reeds een module uitgewerkt voor observatie-oefeningen. ‚ÄčIn deze ruimte kunnen educatieve video's opgenomen worden bestemd voor online onderwijs of dienstverlening.

Naar de virtuele rondleiding

Beschikbare infrastructuur.

Via Noldus kochten we volgende elementen aan: audiovisuele hardware en software (Viso), hardware en software voor gezichtsherkenning en de hardware en software om oogbewegingen te volgen. Viso is een geïntegreerd systeem dat alles bevat voor een kwalitatief hoogstaand project.

De software heeft een duidelijke interface met een efficiënte workflow, waardoor er een zeer groot gebruiksgemak is. De hardware, zoals camera's, microfoons of schermopnameapparaten, vormt een geïntegreerd onderdeel van het pakket. Met de AV-opnametool kan je sessies beheren, opnemen, debriefings geven, analyseren en delen.

Complementair bij het AV-systeem kan de Observer XT van Noldus gebruikt worden voor gedragsonderzoek. Het ondersteunt het coderen van gedrag op een tijdlijn en ontrafelt de opeenvolging van gebeurtenissen tot het integreren van verschillende datamodaliteiten in een complete onderzoekssetting. Ideaal om analyse en onderzoek te doen na simulaties.

Aanvullend is er de Face Reader. Om nauwkeurige en betrouwbare gegevens over gezichtsuitdrukkingen te verkrijgen, is Face Reader een robuust geautomatiseerd systeem dat gelaatsuitdrukking leest en interpreteert. We onderzoeken hiermee hoe een proefpersoon reageert met lichaamstaal, naast zijn mondelinge communicatie.

Als laatste is er gekozen om ook het oog te volgen tijden de simulaties. Hiervoor hebben we de Eye Tracker aangekocht. De opvolging van oogbewegingen voegt substantiële kracht toe aan onze onderzoekssetting. De software produceert blikpadvideo’s en grote hoeveelheden aan gegevens, allemaal gerelateerd aan aandacht en emotie. De integratie van gegevens uit deze verschillende modules geven de onderzoekers de mogelijkheid om diepgaande analyses uit te voeren.

Kwaliteit van zorg is het einddoel van de opleidingen gezondheidszorg in het hoger onderwijs. In het werkveld maken zorgverleners fouten en hebben ze moeite om te beslissen welke interventies ze moeten uitvoeren in ongebruikelijke situaties en om te communiceren met patiënten of andere zorgverleners. Al deze problemen brengen de veiligheid van de patiënt in gevaar. Leeromgevingen kunnen worden uitgerust met levensechte settings, mannequins en virtuele toepassingen. Virtual reality-simulaties laten proefpersonen zien hoe het is om in een authentieke setting te zijn en welke problemen en risico's je daar kan tegenkomen.

De simulaties helpen bij de ontwikkeling van de technische maar vooral niet-technische vaardigheden en geven zelfvertrouwen ter voorbereiding op het werkveld. Om dit mogelijk te maken hebben we 5 VR-brillen, type Oculus Quest 2.

Het is belangrijk om naast de aankoop van de hardware (VR-brillen) inhoud te hebben die de proefpersonen in de virtuele wereld brengt. Virtual reality (VR) maakt het mogelijk om een 3D-wereld te simuleren die ons helemaal omsluit.

Om aan te sluiten bij de onderzoeksthema’s en -doelstellingen kozen we ervoor om 3D-design op maat te laten ontwikkelen. De software was nog niet opgenomen in de oorspronkelijke aanvraag. Bestaande content is immers niet specifiek ontwikkeld voor een zorgsetting in een onderwijsinstelling. Wij beogen namelijk een stevig uitgewerkt onderzoeksluik gekoppeld aan deze simulatiesettings, waarbij specifieke scenario’s ontwikkeld moeten worden om de soft skills en interprofessionele competenties te monitoren en onderzoeken.

We starten met de ontwikkeling van een observatie-oefening in een virtuele ruimte. Deze virtuele ruimte werd uitgebouwd in cocreatie tussen onderzoekers, docenten, studenten en de ontwikkelaars van Dynamic Dimension.

Foto's.

interieur lab 3

Contact.

Heb je interesse om met ons samen te werken of gebruik te maken van het zorglab? Neem dan contact op met de coördinatoren van het zorglab via 360zorglab@hogent.be.