Facebook Pixel Studienamiddag schoolweigering 14.01.2020 - Hogeschool Gent
Studienamiddag schoolweigering 14.01.2020

Studienamiddag Schoolweigering 14.01.2020

Schoolweigering komt vaker voor dan je denkt. Deze vorm van schoolafwezigheid is een veelzijdige problematiek met heel wat persoonlijke en sociale gevolgen. Een multidisciplinaire benadering is dus nodig.

Jongeren die zelf ervaring hebben met schoolweigering openden deze namiddag.  Hierna werd ingezoomd op de rol van de school, het CLB en het Steunpunt leerrecht- en leerplichtbegeleiding. Op welke manier gaan zij om met jongeren met deze problematiek? Aan de hand van enkele casussen lichten ze toe hoe zij aan de slag gaan met jongeren (en hun ouders) die moeilijkheden ervaren bij het schoollopen.

Vervolgens lichtte het team van de kind- en jongerenpsychiatrie De Kaap (KARUS) toe hoe zij vanuit hun dagbehandeling deze jongeren trachten te helpen de draad weer op te pakken.

Ten slotte kwam het onderwijscentrum Gent aan het woord en presenteerde het multidisciplinair onderzoekteam van HOGENT haar bevindingen en de daaruit voortvloeiende eindproducten:

  • een animatiefilmpje dat bedoeld is om woorden en erkenning te geven aan de moeilijke situatie waarin deze jongeren zich bevinden
  • een inspirerende brochure voor professionals op school of hulpverlening