Facebook Pixel Micro degree duurzaamheidscoach - Hogeschool Gent
Foto Micro degree duurzaamheidscoach

Duurzaamheids­coach.

D

Duurzaamheids­coach.

Nieuw vanaf academiejaar 2023-2024

De micro degree duurzaamheids­coach is een deel­traject van de bachelor­opleiding bedrijfs­management, afstudeer­richting milieu- en duurzaam­heids­management. Een micro degree is een clustering van opleidings­onder­delen binnen een specifiek domein uit een bachelor­opleiding. Voor alle opleidings­onderdelen waarvoor je slaagt ontvang je een creditbewijs.

Deze micro degree bereidt je voor om als duurzaamheids­coach te functioneren in een organisatie. Met dit specialisatie­traject, in samen­werking met CIFAL Flanders | UNITAR en erkend door een UNITAR-opleidings­certificaat, verwerf je een door­gedreven kennis rond werken met SDG’s en krijg je een praktische toolbox in handen om de functie van duurzaamheids­coach uit te oefenen.

Opbouw van de vakken en hun concrete toepassing

Vanuit een basisinzicht in duurzame ontwikkeling (opleidingsonderdeel de VN en duurzame ontwikkeling) ga je aan de slag met de 17 SDG’s. Je leert de verschillende SDG’s grondig kennen in 4 opleidings­onderdelen: SDG’s planet, SDG’s people, SDG’s prosperity en de SDG’s peace en partner­ship. Circulair ondernemen en duurzame innovaties bekijken we in een apart opleidings­onderdeel.

Als duurzaamheids­coach heb je nood aan een begeleidend instrument­arium om je job uit te oefenen. Je zal waarde­creatie moeten meten en rapporteren, budgetten voor duurzaamheids­acties moeten voor­zien en moeten communiceren, sensibiliseren en dingen in beweging zetten. Dat zie je in de opleidings­onderdelen budgetteren, waarde­creatie meten en rapporteren en change management en communicatie.

De opleiding wordt afgerond met een project duurzaamheids­coach. In dit project ga je, met behulp van het SDG-referentie­kader, de stappen identificeren voor een organisatie , die nodig zijn om een preferent duurzaam toekomst­scenario te bereiken. Je ontwerpt een duurzaamheids­strategie en je formuleert een voorstel om deze strategie te implementeren. Je zet daarbij alle competenties in die je in je opleiding hebt geleerd.

De opleiding zet in op inter­actieve werk­vormen en integreert de competenties die in opdracht van de Europese commissie werden uiteen­gezet in het “European sustainability competence frame­work”. Het studie­materiaal wordt aan­geboden in het Engels maar de contact­momenten en de examens worden gegeven in het Nederlands.

Volg een online infosessie →

Download de brochure →

toelatings­voorwaarden

Je hebt al een graduaats-, bachelor- of master­diploma op zak of je behaalde al 100 ECTS in het hoger onderwijs.

Je kan je ook inschrijven met een ASO- of TSO-diploma gecombineerd met minstens 5 jaar werk­ervaring.

studieomvang

De micro degree duurzaamheidscoach heeft een studie­omvang van 30 studie­punten.

Volg je de micro degree duurzaamheids­coach samen met het vervolg­traject ecologische duurzaam­heid? Dan heeft het traject van één jaar een studie­omvang van 64 studie­punten.

attestering

Voor alle opleidings­onderdelen ontvang je een credit­attest. Als je slaagt voor alle opleidings­onderdelen, ontvang je een attest van de micro degree duurzaamheids­coach en een UNITAR-opleidings­certificaat.

prijs

Het studiegeld van de micro degree bestaat uit een vast bedrag van € 282,10 en een variabel bedrag van € 13,50 per studie­punt. Voor het standaard­traject van 30 studie­punten betaal je dan in totaal € 687,10.

Volg je de micro degree duurzaam­heids­coach samen met het vervolg­traject ecologische duurzaam­heid? Dan betaal je maar één keer het vaste bedrag.

In het studie­geld zijn de kosten van de boeken, syllabi, studie-uitstappen, project­werking, enz. niet inbegrepen.

chat met een lesgever →

logo cifal unitar

Dit deeltraject stelt je in staat om vanuit je initiële opleiding mee te werken aan de verduurzaming van je bedrijf of organisatie. Met dit specialisatie­traject verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan duurzaamheid.
Dit deeltraject stelt je in staat om vanuit je initiële graduaats-, bachelor- of master­opleiding mee te werken aan de verduurzaming van je bedrijf of organisatie. Met dit specialisatie­traject verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan duurzaamheid.

De opleiding is flexibel opgebouwd.

Op de campus of online

Het lessenrooster is flexibel opgebouwd. De lessen worden zowel on campus als online aangeboden. Er kan gekozen worden voor een on campus traject, een online traject, of een mix tussen de beiden. De examens zijn steeds on campus.

De lessen zijn opgenomen en staan in een online leerpad. Online live contact­momenten worden ook opgenomen. Daardoor kunnen studenten perfect op hun eigen tempo en wanneer ze daar tijd voor hebben de lessen volgen.

Maandag

1. /
2. /
3. Change management en communicatie
4. Change management en communicatie
6. Ecologische duurzaamheid
7. Ecologische duurzaamheid
8. Sociale duurzaamheid
9. Sociale duurzaamheid

Dinsdag

1. /
2. /
3. Economische duurzaamheid
4. Economische duurzaamheid
6. Circulair ondernemen en duurzaam innoveren
7. Circulair ondernemen en duurzaam innoveren
8. De SDG's Peace en Partnership
9. De SDG's Peace en Partnership

Donderdag

1. Budgetteren, waardecreatie meten en rapporteren
2. Budgetteren, waardecreatie meten en rapporteren
3. De VN en duurzame ontwikkeling
4. De VN en duurzame ontwikkeling
6. Project duurzaamheidscoach
7. Project duurzaamheidscoach
8. Project duurzaamheidscoach
9. Project duurzaamheidscoach

Standaardtraject of gespreid traject

Je volgt de opleiding in het eerste semester, maar je krijgt ook de mogelijk­heid om de opleiding te spreiden over meerdere semesters. Op die manier kun je de opleiding nog gemakkelijker combineren met een job en/of gezin. Hou er wel rekening mee dat niet alle opleidings­onderdelen in elk semester worden aangeboden, en dat je het project duurzaamheids­coach hoe dan ook maar kan opnemen samen met of na de andere opleidings­onderdelen.

Traject in 4 semesters

Traject in 4 semesters
Opleidingsonderdeel semester studiepunten
De VN en duurzame ontwikkeling 1 3
Ecologische duurzaamheid: SDG's planet 1 3
Economische duurzaamheid: SDG's prosperity 1 3
Circulair ondernemen en duurzaam innoveren 2 3
Change management en communicatie 2 3
Sociale duurzaamheid: SDG's people 3 3
SDG's peace en partnership 3 3
Budgetteren, waardecreatie meten en rapporteren 3 3
Project duurzaamheidscoach 4 6
Totaal   30

Traject in 3 semesters

Traject in 3 semesters
Opleidingsonderdeel semester studiepunten
De VN en duurzame ontwikkeling 1 3
Sociale duurzaamheid: SDG's people 1 3
Ecologische duurzaamheid: SDG's planet 1 3
Economische duurzaamheid: SDG's prosperity 1 3
SDG's peace en partnership 3 3
Circulair ondernemen en duurzaam innoveren 2 3
Change management en communicatie 2 3
Budgetteren, waardecreatie meten en rapporteren 2 3
Project duurzaamheidscoach 3 6
Totaal   30

Traject in 2 semesters

Traject in 2 semesters
Opleidingsonderdeel semester studiepunten
De VN en duurzame ontwikkeling 1 3
Sociale duurzaamheid: SDG's people 1 3
Ecologische duurzaamheid: SDG's planet 1 3
Economische duurzaamheid: SDG's prosperity 1 3
SDG's peace en partnership 1 3
Circulair ondernemen en duurzaam innoveren 1 of 2 3
Change management en communicatie 1 of 2 3
Budgetteren, waardecreatie meten en rapporteren 1 of 2 3
Project duurzaamheidscoach 1 of 2 6
Totaal   30
profielfoto Katrijn Cierkens

Katrijn Cierkens

Lesgever

Chat met Katrijn

Vervolgtraject ecologische duurzaamheid

De micro degree ecologische duurzaamheid kan je opnemen als vervolgtraject vanuit de micro degree duurzaamheidscoach (traject van 34 studiepunten) of je kan die ook afzonderlijk opnemen (40 studiepunten). Het is ook mogelijk om beide micro degrees samen in één jaar af te werken.

Vervolgtraject ecologische duurzaamheid.
Opleidingsonderdeel semester studiepunten
1ML- De VN en duurzame ontwikkeling 1 of 2 3
Circulair ondernemen en duurzaam innoveren 1 (of 2 online) 3

Beleid en regelgeving klimaat en milieu

1 (of 2 online) 5
Mondiale milieuproblematiek 2 3
Mobiliteit 2 3
Ruimtelijke ordening 1 (of 2 online) 4
Natuur    
- Partim Ecologie 1 (of 2 online) 3
- Partim Wetgeving natuur 1 (of 2 online) 1
- Partim Case natuur 1 & 2 2
Energie 1 (of 2 online) 3
Duurzaam materiaalbeheer en carbon footprint 1 (of 2 online) 3
Project duurzaamheidsassessment 1 (of 2 online) 7
Totaal   40
Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Micro degree ecologische duurzaamheid

Met de micro degree ecologische duurzaamheid verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan duurzaamheid. Die kennis stelt je in staat om mee te werken aan de verduurzaming …

Milieu- en duurzaamheids­management

De bachelor milieu- en duurzaamheids­management (3 jaar) focust op milieu, duurzaamheid, ecologie en klimaat. Je leert bedrijven en organisaties onder­steunen op vlak van duurzame …

Groenmanagement
Binnen de afstudeer­richting groen­management van de bachelor agro- en biotechnologie, kies je vanaf dag één voor de optie groen- of plantmanagement (tuinbouw).