Facebook Pixel Onderwijs/welzijn - Hogeschool Gent
Foto Onderwijs/welzijn

Onderwijs/welzijn.

O

Onderwijs/welzijn.

Armoede en sociale ongelijkheid stoppen niet aan de schoolpoort.

Onbetaalde schoolfacturen, lege brooddozen, slechte huisvesting, administratieve problemen, complexe gezinssituaties, beperkte toegang tot ondersteuning bij leer- en zorgproblemen, … Het is maar een greep uit de problematieken waarmee scholen in aanraking komen.

Doorgaans zijn het de meest kwetsbare ouders die met deze problemen geconfronteerd worden. De basisschool merkt vaak als eerste deze problematieken op en regelmatig doen de ouders voor deze welzijnsvragen een beroep op iemand van de school die ze vertrouwen. De school kan deze vragen echter niet alleen aanpakken. Daarom is een betere aansluiting tussen scholen en het brede welzijnsveld aangewezen.

Via onderzoek volgt HOGENT alle bewegingen op het kruispunt tussen onderwijs en welzijn. De onderzoekslijn Onderwijs en Welzijn binnen het EQUALITY ResearchCollective richt zich op het interprofessioneel werken over beleidsdomeinen en sectoren heen met als doel de (onderwijs)kansen van kinderen en jongeren in kwetsbare leefsituaties te bevorderen.

Resultaten en tools.

Cannabisness

Transbaso

In Transbaso werden processen van school- en studiekeuze bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs onderzocht in de steden Antwerpen en Gent en tools ontwikkeld voor de praktijk.