Facebook Pixel Student-ondernemers HOGENT zijn geen eendagsvliegen - Hogeschool Gent

Student-ondernemers HOGENT zijn geen eendagsvliegen.

Dat steeds meer studenten interesse hebben om nog tijdens hun studies een onderneming op te starten, is al langer bekend en uit zich ook bij HOGENT. Maar het is niet omdat velen enthousiast en met een doordacht plan opstarten, dat ze hun onderneming ook op lange termijn kunnen of willen draaiende houden. Hoe ze het er na enkele jaren en vooral na hun afstuderen van afbrengen als ondernemer, is echter minder bekend, omdat de contacten met de meesten onder hen uitdoven eens ze HOGENT verlaten.

Daarom organiseerde het Centrum voor Ondernemen een steekproef. Het Centrum traceerde via de Kruispuntbank 51 studenten die minimum 2 en maximaal 5 jaar geleden een onderneming startten en stelde vast dat daarvan 11 ondernemingen zijn stopgezet, maar dat 40 bedrijven, of 80 procent, nog altijd actief zijn – in hoofd- of bijberoep. De meeste van die 40 ondernemers zijn intussen afgestudeerd aan de HOGENT.

Deze gegevens tonen aan dat student-ondernemers geen impulsieve eendagsvliegen zijn maar wel degelijk bereid en in staat zijn om hun bedrijfsactiviteiten ook na het afstuderen een toekomst te geven.