Facebook Pixel HOGENT-onderzoek in de prijzen - Hogeschool Gent
Foto HOGENT-onderzoek in de prijzen

HOGENT-onderzoek 'Angst voor de Schoolpoort' in de prijzen.

H

HOGENT-onderzoek 'Angst voor de Schoolpoort' in de prijzen.

Op 2 februari mocht HOGENTenaar Griet De Nys de Deboutteprijs in ontvangst nemen in naam van het onderzoeksteam van ‘Angst voor de schoolpoort’. De Deboutteprijs bekroont een belangrijk oorspronkelijk werk op het gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie en/of kinderpsychotherapie. Aan de prijs is een geldwaarde van 2500 euro verbonden.

Samen met de trouwe werkveldpartner De Kaap, de kinder- en jeugdpsychiatrie in Melle, gaven Nele Van Driessche & Griet De Nys een presentatie over de resultaten van het onderzoek en hoe schoolweigering in de kinder- en jeugdpsychiatrie begeleid wordt. Naast een duidelijk wetenschappelijke fundering moet dit werk rechtstreeks bijdragen tot de verbetering van de klinische begeleiding van kinderen en adolescenten ten aanzien van een specifieke of brede kinder- en jeugdpsychiatrische stoornis. Het werk neemt bij voorkeur de vorm aan van een concreet beschreven, vernieuwende methodiek of visie. Deze prijs is bestemd voor Belgische masters in de klinische psychologie, psychiatrische geneeskunde of aanverwante disciplines in Vlaanderen en kan zowel aan een individu als aan een groep worden toegekend. De Kaap bracht vanuit hun dagbehandeling voor schoolweigering een unieke bijdrage aan dit onderzoek.

Het project

Het multidisciplinair onderzoeksteam bestaat uit 6 HOGENTenaars: co-promotor Nadine De Stercke en onderzoeksmedewerker Francisca van Drongelen, verbonden aan de opleiding Sociaal werk, co-promotor Agnes Biltris en onderzoeksmedewerker Griet De Nys verbonden aan de lerarenopleiding. Promotor Peter Walleghem (opleiding ergotherapie) en onderzoeksmedewerker Gino Ameye (De Kaap) die het fenomeen schoolweigering vanuit klinische psychologische hoek benaderden. Het onderzoek ligt ingebed in het onderzoekscentrum ‘Learning in Diversity’ in nauwe samenwerking met het onderzoekscentrum ‘360° Zorg en Welzijn’.

Het onderzoeksproject focust op schoolweigering, een vorm van schoolafwezigheden, die moeilijk uit te leggen is aan ouders, leeftijdsgenoten, leerkrachten en andere betrokkenen. Het is een veelzijdige problematiek met heel wat persoonlijke en sociale gevolgen, waarvoor een multidisciplinaire benadering vereist is. Als resultaat van het onderzoek werd een animatiefilmpje gemaakt om schoolweigering te verhelderen en werd een tool ontwikkeld die scholen inspireert en ondersteunt.

Lees meer over het project

Publicatiedatum: 04/02/2021