Foto Stagementorendag opleiding sociaal werk

Stagementorendag opleiding sociaal werk.

S

Beroepsethische reflectie en handelen: een inkijk in het ethisch kompas van een sociaal werker.

Met deze studievoormiddag willen we jullie een inkijk geven op hoe we onze studenten leren een beroepsethisch standpunt in te nemen. We leren hen om, via de communicatieve dialoog van Habermas, een beargumenteerde visie te ontwikkelen op drie niveaus: feitelijk, juridisch en ethisch. Zo worden de beroepspositie en het mandaat van de sociaal werker beïnvloed door belangen, normen & waarden van een maatschappij, organisatie, belanghebbende(n) & de sociaal werker zelf. We leggen in het juridische nadruk op het omgaan met vertrouwelijke gegevens en het belang van beroepsgeheim voor het bepalen van hun discretionaire ruimte. We leren hen om de doelstellingen van het beroep als toetssteen te gebruiken en via argumentatie hun kompas en handelen richting te geven.

Door dit kader te presenteren & jullie een zicht te geven op de voorbereidende & verdiepende opdrachten van de studenten, bieden we de mogelijkheid om hen gerichter te coachen in hun beroepsethisch handelen.

Tot slot nodigen we u uit om deel te nemen aan dialoogtafels waarbij we elkaar kunnen inspireren rond de wisselwerking tussen theorie en praktijk en al haar spanningsvelden.

De inhoud van de studievoormiddag wordt gebracht door het team professionele en ethische aspecten en beroepsethisch handelen. Zij bouwen de beroepsethische lijn uit in de opleiding, met een expliciete koppeling van theorie aan de (stage)praktijk.

Agnes Verbruggen – Dieter Gryp – Francisca Van Drongelen – Geertrui van Vlem en Freya Ponteur.

Koop je ticket online

Data

di 17 december 2019
van 8.30 tot 14 uur

Doelgroep

stagementoren en collega's binnen het vakgebied sociaal werk.

Maximaal aantal deelnemers

150

Kostprijs

gratis

Locatie

HOGENT Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent

Contact

Ann Brabandt