Lezing - Invloed van media op ons aankoop- en eetgedrag

Lezing - Invloed van media op ons aankoop- en eetgedrag.

Onderdeel van een reeks afzonderlijke lezingen rond misvattingen over voeding. Elke lezing heeft een ander thema. 

Slechts een deel van ons menselijk denken en doen is gestuurd vanuit bewuste en rationele beslissingen. Dat wil tegelijk ook zeggen dat we sterk beïnvloed worden door de omstandigheden waarin we beslissingen nemen en door subtiele variatie in de communicatie rond die beslissingen. Zulke invloeden worden vaker benoemd als nudges (zie Sunstein & Thaler, 2008: Nudge). Omdat we ook in toenemende mate in een mediaomgeving leven (en dat we daar veel meer dan vroeger onze eigen selectie in maken), worden we dus ook voortdurend subtiel en minder subtiel door die media beïnvloed, ook wat onze voedselkeuzes betreft. Misschien maken we nog wel bewuste keuzes in wat we eten, maar de portiegrootte bijvoorbeeld wordt ook sterk door de omgeving beïnvloed. In een eerste deel gaan we eerst dieper in op de theoretische principes van overtuiging via communicatie en dan passen we dat toe, via studies en anekdotes op hoe verschillende media een effect hebben.

Inschrijven

 

Data en uur

Dinsdag 18 februari 2020 van 19.00 uur tot 21.00 uur (aanmelden vanaf 18.30 uur)

Doelgroep

Studenten, leerkrachten binnen het vakgebied wetenschappen en/of voeding, diëtisten, professionals werkzaam in de voedingsindustrie

Spreker

Prof. Tim Smits

  • Professor Persuasion & Marketing Communication
  • Hoogleraar Faculteit Sociale Wetenschappen
  • Vicedecaan onderwijs van de Faculteit Sociale Wetenschappen
  • Programmadirecteur van POC Sociale wetenschappen - Faculteit Sociale Wetenschappen
  • KU Leuven

Prijs

Een lezing bijwonen kost €25. Voor studenten en medewerkers van EhB en HOGENT zijn de lezingen gratis. Studenten uit andere instellingen betalen €15. Voor leerkrachten wetenschappen/voeding en werknemers uit de voedingsindustrie (PC 118 en 220), wordt het inschrijvingsgeld betaald door Alimento.

Locatie

Campus Schoonmeersen
Gebouw D
Lokaal GSCHD.1.028
info bereikbaarheid

Partners

Deze lezingen zijn een initiatief van de Alliantie EhB - HOGENT.

logo