Leerlabo 'Inclusie' 2.0 - Samen onderweg

Leerlabo 'Inclusie' 2.0 - Samen onderweg

Op vraag van het werkveld richt HOGENT opnieuw het leerlabo 'Inclusie' in, een intensief veranderingstraject waarbij we samen aan de slag gaan, de praktijken binnen de organisatie bekijken en doen bewegen.
 

Staat inclusie in jullie missie en visie? Heb je de inclusietoetsen al eens gebruikt? Ken je het competentieprofiel van een inclusiebegeleider? Vraag je je soms af hoe er meer samengewerkt kan worden met de buurt, hoe er wederkerigheid met het netwerk van cliënten kan geïnstalleerd worden, hoe we het netwerk van de cliënt kunnen ondersteunen richting participatie en inclusie, hoe we de cliënt kunnen motiveren om te durven participeren, hoe we de collega's kunnen meekrijgen voorbij de voorwaardelijkheid, ...? Vind je het moeilijk om de ideeën die er leven rond inclusie concreter te maken, en het team en de organisatie hiertoe te motiveren?

Ondersteuning is mogelijk! Op vraag van het werkveld richt HOGENT opnieuw het leerlabo 'Inclusie' in, een intensief veranderingstraject waarbij we samen aan de slag gaan, de praktijken binnen de organisatie bekijken en doen bewegen. Doorheen dit leertraject bleek o.a. dat inclusie nog niet is ingebed in veel structuren en methoden binnen organisaties. Daarnaast bleek ook dat niet alle competenties voor begeleiders even evident zijn en dat het proactief en intensief aan de slag gaan, met ondersteuning van een enthousiaste steungroep, een enorme leerwinst met zich meebracht. Samen maken we het verschil.

Het leerlabo legt de focus op samen aan de slag gaan, samen uitproberen en samen experimenteren rond inclusie. Theoretische concepten (o.a. co-design, actie-onderzoek, belonging, ondersteuningsdenken, …) en praktische instrumenten (inclusietoetsen, competentieprofiel inclusiebegeleider) leiden ons op deze weg. Doorheen de 8 sessies, maar ook op de werkvloer, gaan we aan de slag en creëren en delen we good practices. Een buddy en verantwoordelijke binnen de organisatie worden vanop afstand betrokken, om het geleerde zo breed mogelijk te kunnen implementeren.

Na het leerlabo ga je met een bredere kijk op inclusie, meer handelingsbekwaam, een rugzak vol good practices en meer daadkracht binnen je organisatie verder aan de slag. Interesse? Neem contact op voor een gesprek!

Vraag je intakegesprek aan

 

Data en uur

  • 28 januari 2020
  • 3 maart 2020
  • 21 april 2020
  • 26 mei 2020
  • 23 juni 2020
  • 7 september 2020
  • 6 oktober 2020
  • 17 november 2020

Telkens van 12.30 tot 16.30 uur

Doelgroep

Begeleiders binnen het VAPH

Prijs

Kennismakingsgesprek en acht leerlabo's: 1150 euro

Interesse?

Mail naar leerlabo.inclusie@hogent.be en vraag je kennismakingsgesprek aan.

Contact

Indien er vragen zijn over deze leerlabo's helpt Greet De Maeyer je graag verder, je kan haar bereiken via het nummer 0486 25 29 12 of via leerlabo.inclusie@hogent.be.