Facebook Pixel How to bridge the financial gap: Waardecreatie voor ondernemingen: wat betekent dat concreet? - Hogeschool Gent
How to bridge the financial gap: Waardecreatie voor ondernemingen: wat betekent dat concreet?

How to bridge the financial education gap.

Navormingsreeks voor boekhouders en hoofdboekhouders van bedrijven
in samenwerking met Conessence. 

 

Inhoud

dinsdag 8 oktober 2019 

Financial Controlling wordt nog te vaak verkeerd geïnterpreteerd als het controleren in de enge vorm van de cijfers in een bedrijf, maar dat is meer het werk van auditors. Financial Controlling is ervoor zorgen dat je de juiste cijfers verwerft als beheersinformatie voor je bedrijf, om zo op een proactieve manier de onderneming beter te sturen. Deze cijfers sluiten uiteraard aan met de boekhouding maar zijn veel omvattender.
Aan de hand van praktijkgetuigenissen uit een aantal sectoren ontdek je de precieze taken en methodes die een goede controller in zich heeft en over welke competenties hij best beschikt.

Spreker: Prof. Dr. Werner Bruggeman

dinsdag 22 oktober 2019

Waar de traditionele boekhouding enkel de globale brutomarge vaststelt, wil je als controller grip krijgen over waarom marges wijzigen en hoe je deze proactief kunt sturen. We bekijken ook andere belangrijke parameters zoals de opvolging van de productiviteit en de bewaking van overheads.

dinsdag 12 november 2019

Deze sessie valt uiteen in 2 luiken. In een academisch gedeelte spitsen we ons toe op de aandachtspunten, valkuilen en de periodiciteit van budgetten, forecasts, variantieanalyses, cash opvolging en meer. Het tweede luik is een uiteenzetting door Delaware en Silverfin over de software tools die voorhanden zijn op de markt.

Sprekers: Colette Bisschop (Delaware Consulting), Ilse Everaert (Delaware Consulting) en An Maes (Silverfin)

donderdag 28 november 2019

Hoe kun je de strategie vertalen naar concrete doelstellingen met slimme KPI's? Wat is het belang van niet-financiële KPI's en de betrokkenheid van de hele onderneming? Hoe kun je de historische data omvormen naar bruikbare data voor je forecasts?

dinsdag 11 februari 2020

Hier belichten we de diverse facetten van financiering en hoe een bank naar een financieringsdossier kijkt. Waar let de bank op en hoe vermijd je in woelig vaarwater te komen? We behandelen dit thema aan de hand van een rollenspel met kredietbeslissers.

dinsdag 3 maart 2020

Het ontbreekt in te veel bedrijven aan een minimum aan interne auditregels. Die kunnen niet alleen mogelijke problemen van fraude voorkomen maar zorgen ook algemeen voor meer transparantie. Het doel is om een handleiding voor interne auditregels naar voren te brengen die toepasbaar zijn in elk bedrijf. Die kunnen bijdragen tot ‘corporate governance’ of deugdelijk bestuur in je bedrijf. Naast de visie, missie en strategie is dit minstens even belangrijk om het bedrijf op de rails te houden.

dinsdag 24 maart 2020

Bij Integrated Reporting geef je als onderneming aan hoe je duurzaam opereert en hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, middellange en lange termijn. Hoe kun je deze top van de verslaggevingspiramide toepassen in jouw bedrijf?

dinsdag 21 april 2020

Wat is waardecreatie voor een onderneming? Wat kunnen we halen uit boekhoudkundige cijfers en hoe kijken we verder?

 

In samenwerking met Conessence.

Logo Conessence

Data

Keuze uit 8 avondsessies
van 8 oktober 2019 tot 21 april 2020

Programma

18:00 onthaal met een broodje
18:30 start sessie
20:30 afsluitende drink

Prijs

20 euro per sessie

Locatie

Maaltebruggekasteel (eerste verdieping)
Kortrijksesteenweg 1023
9000 Gent

Bereikbaarheid:

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met carine.coppens@hogent.be

Inschrijven

Schrijf je hier in voor 1 of meerdere sessies. Het aantal deelnemers per sessie is beperkt.

Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van 20 euro per sessie op rekeningnummer BE87 7370 2864 9294 ter attentie van Conessence met volgende mededeling: ‘GAP naam + voornaam’.

Annuleren kan kosteloos tot 10 dagen voor de sessie.