Groepswerk met je leerlingen vormgeven en effectief begeleiden

Groepswerk met je leerlingen vormgeven en effectief begeleiden.

Groepswerk loopt niet altijd fijn. Hoe komt dat? En kun je als leerkracht het verschil maken?

Sommige leerlingen nemen van nature veel verantwoordelijkheid op en doen dan vaak het meeste werk. Dat kan frustrerend zijn. Leerlingen die uit zichzelf niet zoveel verantwoordelijkheid opnemen, kunnen rustig meesurfen en leren vaak niet veel bij. Of misschien willen ze wel graag iets inbrengen maar durven ze niet goed, denken ze dat de dominantere leerlingen in hun groepje het toch wel beter zullen doen. Ze missen een leerkans. Dit kan tot onuitgesproken frustratie leiden die pas thuis of op de speelplaats wordt geventileerd. Of misschien ontstaan er zelfs openlijke conflicten. De leerlingen houden in dit scenario hoe dan ook geen goed gevoel over aan het samenwerken in groepjes.

  • Hoe is het voor jou als leerkracht om groepswerk te begeleiden?
  • Ervaar je het als een zinvolle onderwijsvorm met een correcte taakbelasting voor zowel leerling als leerkracht en voldoende leerrendement?
  • Hoe leer je je leerlingen effectief en leuk samenwerken? 
  • Hoe kijk je vanuit een eenvoudig model  naar de verschillende rollen die leerlingen daarbij opnemen? 
  • Hoe kun je hen daarbij helpen, met oog voor het opnemen van verantwoordelijkheid, maar evenzeer voor het bewaken van de sfeer in de groep en voor het respecteren van ieders eigenheid?
  • En hoe breng je een structuur aan in de begeleiding die niet alleen de leerling ondersteunt, maar van groepswerk ook een haalbare kaart maakt voor de leerkracht?

Interactief zoeken we aan de hand van jouw klassituatie hoe we concreet vorm kunnen geven aan jouw groepswerk. 

Lesgevers: 
Els Van Mechelen & An Willems , HOGENT

Koop je ticket online

 

Datum

30 januari 2020
9 tot 16:30 uur.

Doelgroep

leerkrachten, zorgleerkrachten en directies secundair onderwijs ASO of TSO

Deelnamebewijs

Je ontvangt een aanwezigheidsattest.

Prijs

  • € 100: standaardticket
  • € 90: reductie HOGENT-alumni
  • (personeelsleden van HOGENT hoeven niet zelf te betalen, de reductieprijs wordt intern verrekend aan je vakgroep als je je vakgroep of dienst vermeldt en toestemming hebt van je verantwoordelijke.)

Locatie

Campus Schoonmeersen, sporthal lokaal 0.026
Overwale of Voskenslaan 270
9000 Gent

Groepstrainingen op aanvraag

Is een bepaalde studiedag of training uit ons aanbod interessant voor je volledige team of alle medewerkers van je school? Plan je deze training liever op een ander moment dat voor jullie beter past? Dan is een exclusieve groepstraining bij jou ter plaatse misschien beter geschikt. HOGENT biedt ook groepstrainingen onder de noemer dienstverlening. Onze experts stemmen dan hun aanbod af op je specifieke noden en cases.

Ook een training op maat kan. Ben je geïnteresseerd in of wens je meer informatie over wat allemaal kan? Mail naar expertise@hogent.be.


ANNULERING Bij het niet bereiken van een minimumaantal inschrijvingen, zal HOGENT zich genoodzaakt zien deze sessie te annuleren. Je zal daarvan per e-mail tijdig op de hoogte gebracht worden. Je inschrijvingssom storten we in dat geval terug. Zelf je ticket annuleren kan tot zeven dagen vooraf en alleen aan te vragen door in te loggen via je Eventbrite-ticketaccount onder de rubriek Tickets.