Facebook Pixel Teelttechniek eiwit mais en voedergewassen - Hogeschool Gent
Foto Teelttechniek eiwit mais en voedergewassen

Teelttechniek eiwit-, maïs- en voedergewassen.

T

Teelttechniek eiwit-, maïs- en voedergewassen.

Steunende op een jarenlange ervaring en proefveldwerking op de Proefhoeve Bottelare geven we advies aangaande diverse teelttechnische aspecten: zaai, bemesting, gewasbescherming, oogstmodaliteiten, conservering en valorisatie.

Eiwitgewassen

Droge erwt, veldbonen en lupinen en mengteelten erwten-gerst, veldbonen-tarwe (voorjaarszaai of najaarszaai (wintertypes).

Voedergewassen

Mengteelten erwten-grasklaver en erwten-gerst, gehele plant silage van granen, grasland.

Aandachtspunten

Adviezen naar dosering van gewasbeschermingsmiddelen worden enkel in algemene termen gegeven refererend naar standaardschema’s en ervaringen uit proefvelden.

Doelgroep

Landbouwsector met Landbouwcentrum Voedergewassen en Graangewassen en individuele landbouwbedrijven

Contact

joos.latre@hogent.be