Facebook Pixel HOGENT schakelt naar rood (12.11) - Hogeschool Gent
Foto HOGENT schakelt naar rood (12.11)

Werking in code rood.

W

Werking in code rood.

Vanaf 30 november schakelen we naar code rood. 

Dat betekent dat de activiteiten op de campus tot het uiterste minimum worden beperkt. 

Onderwijs

Het onderwijs op de campus wordt beperkt tot het absolute essentiële vaardigheidsonderwijs. Dat zijn die onderwijsactiviteiten die noodzakelijk fysiek gegeven moeten worden (bv. vanwege infrastructuur als laboratoria en practica of het gebruik van materiaal) om de onderwijsdoelen te behalen. Alle andere onderwijsactiviteiten gaan digitaal.

Onderzoek en dienstverlening

Het onderzoek en de dienstverlening gebeurt via telewerk. Alleen activiteiten waarvoor onderzoeksinfrastructuur nodig is, kunnen nog op de campus.

Stages en werkplekleren

De stages kunnen doorgaan in onderling overleg met de student, de stageplaats en HOGENT en op voorwaarde dat de gezondheid en veiligheid van de student steeds kan worden gegarandeerd.

Gebouwen en infrastructuur

 • Alle gebouwen volgen een soft close-regime en zijn alleen toegankelijk met de personeelskaart. Wie les heeft in een gebouw in soft close, wordt door de lesgever opgehaald aan de toegangsdeur.
 • Er worden geen externen meer ontvangen op de campus.
 • Alle vergaderingen en selectiegesprekken vinden online plaats.
 • De sporthal is gesloten.
 • De resto’s werken met afhaalservice, de gebruiksruimtes zijn gesloten.
 • Stille studieruimtes blijven toegankelijk voor studenten die thuis niet over de juiste omstandigheden of infrastructuur beschikken. Wie hiervan gebruik wenst te maken dient een aanvraag in bij zorg@hogent.be.
 • De bibliotheek werkt achter gesloten deuren en biedt digitaal dienstverlening. Printen, kopiëren, scannen en boeken afhalen is mogelijk op afspraak. Meer info kan je hier vinden.
 • Studenten die lessen volgen op de campus en zich niet tijdig kunnen verplaatsen om online lessen bij te wonen, melden zich aan het onthaal. Het onthaal verwijst door naar beschikbare klaslokalen:
  bib Schoonmeersen: elke werkdag (lessenrooster tonen als bewijs)
  campus Schoonmeersen - gebouw B: elke werkdag
  campus Mercator: dinsdag en donderdag

Meer info.

De volledige stand van zaken die op dit moment geldt vind je op hogent.be/coronavirus.