Facebook Pixel Coronavirus - Hogeschool Gent
Foto Coronavirus

Verloop academiejaar 2020-2021.

V

Verloop academiejaar 2020-2021.

Opgelet! Voor de School of Arts gelden soms afwijkende maatregelen, gelieve de communicatie van de School of Arts na te lezen.

Op deze pagina vind je alle info over de organisatie van het academiejaar 2020-2021. Hou deze pagina in de gaten. We zorgen geregeld voor updates.

Newsflash

 

Wat doen bij mogelijke besmetting?

Ben je besmet, heb je coronasymptomen of is iemand in je direct omgeving besmet? Om het virus aan HOGENT geen kans te geven, vragen we je een (eventuele) besmetting zo snel mogelijk te melden aan diensthoofd Preventie, Milieu en Welzijn Frank Claeys via frank.claeys@hogent.be of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Mathieu Versée via mathieu.versee@cohezio.be.

Lessen.

Onderwijsactiviteiten volgens kleurcode

Voor het onderwijs gelden 4 kleurcodes, elk met een specifieke organisatie en maatregelen.

 • Groen: geen bijzondere maatregelen
 • Geel: Contactrijke campussen, maximaal 50% bezetting op de campus. Een optimale mix tussen online en offline onderwijs (MOOL). HOGENT kiest voor maximaal fysiek onderwijs voor alle studenten, op voorwaarde dat alle veiligheidsvoorschriften gevolgd kunnen worden.
 • Oranje: Contactluwe campussen, verminderde bezetting op de campus. HOGENT zet maximaal in op fysiek vaardigheidsonderwijs. Digitaal onderwijs is de norm voor hoorcolleges, alleen lesactiviteiten waarvoor de HOGENT-infrastructuur nodig is, kunnen op de campus plaatsvinden en dit onder strikte voorwaarden.
 • Rood: Digitaal onderwijs is de norm. Alleen noodzakelijk vaardigheidsonderwijs.

Een kleurcode kan van toepassing zijn op de gehele HOGENT (volgens nationale en regionale maatregelen), op een opleiding of klasgroep (in geval van vastgestelde clusterbesmetting) of een gebouw of campus. Veranderingen in kleurcodes worden steeds uitgebreid gecommuniceerd.

De kleurcodes zijn ook van toepassing op de organisatie van de stages, internationalisering, resto’s, bibliotheek en sporthal. 

Maximaal op de campus

HOGENT wil in het academiejaar 2020-2021 zo veel mogelijk lessen op de campus laten plaatsvinden. Weliswaar moet hierin de veiligheid steeds gegarandeerd kunnen worden. maar fysiek onderwijs is voor HOGENT bijzonder belangrijk, niet alleen omdat ons praktijkgericht onderwijs daar om vraagt maar ook voor de sociale contacten en het bouwen van de HOGENT-community. Om dit te realiseren, is er een vernieuwd onderwijsconcept MOOL@HOGENT uitgewerkt. 

Huidige code: geel

Alle activiteiten worden georganiseerd volgens de maatregelen van code geel.

Lessenrooster

De onderwijsorganisatie en de veiligheidsmaatregelen zorgen ervoor dat de lessenroosters grondig moeten worden aangepakt. Voor elke opleiding wordt een optimale mix tussen online en offline onderwijs uitgewerkt. Hiervoor zijn de opleidingen zelf aan zet: zij zijn het best geplaatst om op maat van elke opleiding die mix samen te stellen. In de lessenroosters zullen zowel de on- als offline lessen worden geroosterd.

De lessenroosters zijn beschikbaar via roosters.hogent.be en op de persoonlijke studentenroosters in Chamilo.

Laptop verplicht

Het MOOL-concept maakt een laptop noodzakelijk. HOGENT heeft een partnerschap met twee bedrijven waar je voor studentvriendelijke prijzen een laptop kan kopen. Hier vind je alle info over het laptopaanbod.

Voor de aankoop van een laptop kan je ook een afbetaling of financiële ondersteuning aanvragen. Studenten kunnen deze financiering aanvragen via zorg@hogent.be.

Veelgestelde vragen

Dat is afhankelijk van je opleiding. Vast staat dat alle studenten regelmatig opnieuw op de campus worden verwacht in de fase geel. Voor het vaardigheidsonderwijs (practica, werkcollega’s, oefeningen, …) is fysiek onderwijs een must maar ook hoorcolleges kunnen opnieuw offline. 

Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden: livelessen via streaming, interactieve digitale lessen, ... Je lesgever zal je bij de start informeren hoe het MOOL-principe is toegepast.

De deuren van de campusshop Standaard Boekhandel blijven in het eerste semester gesloten. Alle studiematerialen zullen aan huis worden geleverd.

boeken bestellen →

Het dragen van een mondmasker op de HOGENT-campussen is verplicht, zowel bij verplaatsingen in en tussen gebouwen als tijdens de lessen

 • Als je op de campus bent, scan je de Savitas QR-code wanneer je er een tegenkomt.
 • De unieke Savitas QR-codes worden opgeslagen op je smartphone en zijn volledig anoniem.
 • Heb je coronasymptomen of is iemand in je direct omgeving besmet, raadpleeg zo snel mogelijk je dokter.
 • Heb je een vermoeden van COVID-19 of kreeg jij een positieve COVID-19 test, meld dit aan Frank Claeys, diensthoofd Preventie, Milieu en Welzijn, via frank.claeys@hogent.be of aan arbeidsgeneesheer Mathieu Versée via mathieu.versee@cohezio.be.
 • De preventiedienst geeft je vervolgens een autorisatiecode waarmee je al je medestudenten en collega’s volledig anoniem en vrijwillig kan beschermen.

Mondmaskerplicht

Het dragen van een mondmasker op de HOGENT-campussen is verplicht, zowel bij verplaatsingen in en tussen gebouwen als tijdens de lessen. 

Voorzorgsmaatregelen

Voor alle activiteiten die plaatsvinden op de campus gelden (ongeacht de kleurcode) de strengste veiligheidsmaatregelen: 

 • Het aantal personen per lokaal wordt beperkt.
 • Na elke onderwijsactiviteit wordt het gebruikte lokaal geventileerd.
 • Voor elke onderwijsactiviteit wordt de infrastructuur ontsmet. 
 • Er is ontsmettingsmateriaal aanwezig tijdens de les.
 • Het onderhoudspersoneel volgt strenge hygiënerichtlijnen om de hygiëne, zeker van druk bezochte plaatsen en oppervlakken die vaak worden aangeraakt.
 • Voor studenten die behoren tot een risicogroep worden extra voorzorgsmaatregelen genomen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met studerenopmaat@hogent.be.
 • Je kan vrijwillig gebruikmaken van het tracingsysteem.

Alle studenten en personeelsleden met ziektesymptomen worden met aandrang gevraagd om thuis te blijven.

Als student kan je je steentje bijdragen door de regels van sociale afstand te blijven volgen:

 • in de gangen, ook bij het wachten voor de les
 • tijdens de lesactiviteiten
 • bij het verlaten van het lokaal

Beperk persoonlijke spullen tot een minimum. Jassen, tassen en ander persoonlijk materiaal worden weggeborgen in de lockers waar mogelijk.

Als je volgens de richtlijnen van de overheid in quarantaine verblijft, is het niet toegelaten om een fysieke les te volgen op de campus. Studenten in quarantaine kunnen wel deelnemen aan digitale lessen.

 • Meld zo snel mogelijk je afwezigheid voor verplichte lessen op de campus via de afwezigheidsmelder in iBamaFlex (zie de procedure vermeld op Chamilo).
 • Vermeld als reden 'quarantaine'. Je afwezigheid staaf je met een quarantaineattest uitgeschreven door een arts.

Wanneer moet ik in quarantaine?

In volgende situaties kan je niet deelnemen aan fysieke lessen op de campus:

 • Bij terugkeer na een verblijf in een rode zone. Voor wie terugkeert uit een oranje zone wordt quarantaine sterk aanbevolen. Meer info vind je op de website van Buitenlandse Zaken.
 • Na contact met iemand die (mogelijk) ziek is. Was je meer dan 15 minuten en binnen een afstand van 1,5 meter in contact met deze persoon (bv. een huisgenoot, een collega, een vriend(in), ...)? Dan is er sprake van een contact met hoger risico op besmetting. Volg het advies op deze pagina.
 • In afwachting van de resultaten van een COVID-test van jezelf en/of van je huisgenoten.

Alle informatie over wat te doen in bovenstaande situaties is terug te vinden op deze website van de overheid. Opgelet! Een quarantaine wordt pas opgeheven na 7 dagen of na 2 negatieve PCR-testen.

De bezetting van de leslokalen is beperkt. Studenten zijn ook verplicht om een mondmasker te dragen tijdens de les. Er is duidelijk aangegeven op welke plaatsen een student kan plaatsnemen. Lectoren kunnen hun mondmasker afzetten (bv. omdat dit nodig is voor studenten met een auditieve beperking) maar moeten steeds vooraan in de klas blijven en steeds 1,5 meter afstand garanderen. 

Voor elk lokaal is de ventilatiecapaciteit in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt de duur van een les in dat lokaal bepaald en hoe lang een lokaal moet worden verlucht tussen twee lesblokken door. Wanneer de lokalen onvoldoende geventileerd kunnen worden dan worden ze niet meer gebruikt.

Tijdens de ventilatiepauzes kan je terecht in de bibliotheek en resto’s, ook in de resto’s die niet geopend zijn voor cateringactiviteiten. Nadat de lessenroosters finaal zijn, zullen ook leslokalen ter beschikking worden gesteld.

Code oranje betekent voor HOGENT dat de bezetting op de campussen verminderd is. In code geel is dat 50% bezetting. Die verminderde capaciteit heeft geen impact op de bezetting van de lokalen.  Kortom, er zullen minder mensen op de campus zijn, maar daarom niet in de klaslokalen.

Tussen code geel en code oranje veranderen de bezettingsrichtlijnen van de klas niet en kan de bezetting van elke les behouden blijven. 

In code oranje blijft het vaardigheidsonderwijs plaatsvinden zoals gepland, fysieke hoorcolleges worden geschrapt. Door het schrappen van de fysieke hoorcolleges zal de bezettingsgraad van de campussen voldoende dalen.

HOGENT kiest voor deze aanpak om de kern van onderwijs aan hogescholen, het vaardigheidsonderwijs, maximaal te kunnen blijven uitvoeren

HOGENT doet er alles aan om de veiligheid van alle studenten en personeelsleden tijdens elke onderwijsactiviteit maximaal te verzekeren. Wanneer je toch niet wenst deel te nemen, kan je de les online volgen voor zover deze online beschikbaar is. We vragen onze lesgevers om zo veel mogelijk lessen op te nemen, te streamen of online ter beschikking te stellen.

Opgelet! Je aanwezigheid tijdens verplichte onderwijsactiviteiten is wel vereist. Wanneer je je afwezigheid niet kan wettigen door bijvoorbeeld een doktersattest, is dit een ongewettigde afwezigheid.

Ben je verkouden en vertoon je coronasymptomen? Neem geen risico en blijf thuis. Neem contact op met je huisarts. Die beslist op basis van de symptomen of een coronatest noodzakelijk is.

In afwachting van de resultaten van een eventuele test moet je in quarantaine en kan een quarantaineattest een afwezigheid op een verplichte activiteit wettigen. De testresultaten zijn meestal binnen de 48 uur bekend.

Algemeen.

Resto's en cafetaria's

Resto’s en cafetaria openen opnieuw de deuren.  Op Campus Schoonmeersen is alleen resto D en de coffeeshop open.

 • 50% van de zitcapaciteit om de social distance te kunnen garanderen.
 • Betalen kan enkel cashless en liefst contactloos.
 • Mondmaskers verplicht tijdens alle verplaatsingen in het restaurant.
 • Broodjes en ontbijtkoeken zijn individueel verpakt.
 • Geen zelfbediening van groenten, aardappelen, …..
 • Restaurantbezoek  wordt beperkt tot max. 30 min
 • Studenten en personeelsleden ontsmetten zelf hun tafel bij vertrek.

Bibliotheken

De bibliotheken ontvangen opnieuw studenten maar zijn beperkt in capaciteit. De huidige bezettingsgraad van bib Schoonmeersen kan je raadplegen op de bibpagina's.

Je staat er niet alleen voor

 • Studenten met financiële problemen kunnen contact opnemen met zorg@hogent.be. Zij kunnen een afbetaling aanvragen of we kunnen samen bekijken of een ondersteuning in de kosten van bijvoorbeeld een computer of de huur van een kot mogelijk is. Ook andere financiële gevolgen (studenten die hun studentenjob niet meer kunnen uitvoeren, ouders die op economische werkloosheid vallen) brengen we in kaart en we gaan samen met de student op zoek naar oplossingen. Meer info...
 • Je kan een fysieke afspraak maken met een zorgmedewerker voor financiële of psychosociale hulp. Vrije consultaties zijn niet mogelijk. Meer info...
 • De HOGENT richt een werkgroep Studentenwelzijn op om de belangen en het welzijn van de studenten steeds te bewaken en op de agenda te houden. Deze werkgroep kan adviezen formuleren naar de veiligheidscel omtrent het nemen van beleidsbeslissingen of omtrent de praktische werking van het onderwijs en campusleven. 
 1. Als je op de campus bent, scan je de Savitas QR-code wanneer je er een tegenkomt
 2. De unieke Savitas QR-codes worden opgeslagen op je smartphone en zijn volledig anoniem.
 3. Heb je coronasymptomen of is iemand in je direct omgeving besmet, raadpleeg dan zo snel mogelijk je dokter.
 4. Heb je een vermoeden van COVID-19 of kreeg jij een positieve COVID-19 test, meld dit aan frank.claeys@hogent.be (diensthoofd Interne Preventie, Milieu en Welzijn).
 5. De preventiedienst geeft je vervolgens een autorisatiecode waarmee je al je medestudenten en collega’s volledig anoniem en vrijwillig kan beschermen.

meer info →

Reizen naar oranje en rode zones is niet langer verboden, maar wordt wel sterk afgeraden. 

Kom je terug uit oranje zone

Géén testplicht 

Kom je terug uit zone rood

 • Verblijf minder dan 24 uur: geen quarantaine
 • Verblijf langer dan 24 uur: zeven dagen in quarantaine en laten testen op de vijfde dag.

Uit een oranje zone (stad, regio, land)

We vragen de aanwezigheid te beperken tot essentiële zaken die niet via de digitale weg geregeld kunnen worden. Er is geen test nodig maar we vragen je uiterst voorzichtig te zijn en de maatregelen zeer strikt op te volgen.

Uit een rode zone (stad, regio, land)

Wie uit een rode zone komt, moet eerst zeven dagen in quarantaine en een test afleggen op de vijfde dag.  Korte bezoeken door personen uit zone rood zijn niet toegelaten.

Stage.

Alle stages, werkplekleren en duaal leren in België kunnen in het academiejaar 2020-2021 opstarten als de stageplaats bereid is om stagiairs te ontvangen en te begeleiden. Uiteraard vraagt HOGENT aan de stagegevers om tijdens de stageactiviteiten en de activiteiten tijdens het werkplekleren de veiligheid van onze studenten-stagiairs maximaal te garanderen. In de eerste plaats door de basisregels rond sociale afstand en de opgelegde hygiënemaatregelen te respecteren, in de tweede plaats door te voorzien in beschermingsmateriaal indien nodig.  

Een  stagecomité bekijkt per student en in overleg met de stagegever hoe de stage in de gewijzigde omstandigheden kan georganiseerd worden. Er wordt telkens bekeken hoe, rekening houdend met de context van elke stage of werkplekleren, de stage optimaal kan georganiseerd worden, zodat elke student die de stage of het werkplekleren start, de vereiste eindcompetenties kan behalen. Geen algemene maatregel dus maar een oplossing op maat van elke student en haar of zijn specifieke stage.

De geldende richtlijnen in verband met stages, werkplekleren en duaal leren worden tijdig gecommuniceerd aan de studenten, maar zijn uiteraard dit academiejaar steeds onder voorbehoud van de evolutie van de coronacijfers en de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en van HOGENT op het moment van het opstarten van de stage.

De communicatie verloopt via de stagecoördinator van je opleiding of via je stagebegeleider. Zij maken deel uit van het stagecomité van je opleiding. Dit stagecomité zal kort voor de opstart van de stage of het werkplekleren bekijken hoe er kan worden opgestart, rekening houdend met de context van de stagesituatie en de interne organisatie van de stagegever en de veiligheidsmaatregelen die op dat moment van toepassing zijn. 

De stageleidraad of de stagerichtlijnen kunnen worden bijgestuurd zodra de situatie dit vraagt. Bijsturingen tijdens de stageperiode ten gevolge van verstrengde of versoepelde coronamaatregelen zullen tijdig worden bekendgemaakt. Conform de veiligheidsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en van HOGENT zal het stagecomité telkens bekijken hoe, rekening houden met de context van elke stage, de stage kan worden uitgevoerd zodat de eindcompetenties kunnen worden behaald.   

Deze gebeuren op de HOGENT-campus waar je lessen plaatsvinden. Tijdens deze activiteiten is een mondmasker verplicht. Je zorgt als student voor een eigen mondmasker. HOGENT garandeert sowieso de veiligheid op de campus.

Het stagecomité gaat met jou in overleg en zal bekijken welk traject jij moet volgen. De studietrajectbegeleider die het overzicht bewaart over je volledige curriculum kan hierin adviseren en bekijken hoe je studievoortgang zo min mogelijk in het gedrang komt. Neem in voorkomend geval zo snel mogelijk contact op met je stagebegeleider, eens die is toegekend om je persoonlijke situatie te bespreken.

De stagegever is verantwoordelijk om het nodige beschermingsmateriaal ter beschikking te stellen, als blijkt dat de sociale afstand niet gegarandeerd kan worden. Mondmaskers zijn aangewezen, zeker wanneer de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden, maar wellicht ook bij grotere afstanden wanneer studenten en werknemers langere tijd in dezelfde ruimte verblijven.

Mobiliteit: stage en studie in het buitenland.

Stage of studie binnen Europa kan tijdens het eerste semester van 2020-2021 in principe doorgaan tenzij de coronamaatregelen in België of het land van bestemming dit verhinderen. Stage of studie buiten Europa kan in principe NIET doorgaan tijdens het eerste semester van 2020-2021.

Hieronder enkele richtlijnen voor studenten die tijdens het eerste semester van 2020-2021 binnen Europa op studie of stage gaan: 

 • Volg de richtlijnen van het gastland, je stagebedrijf of de partnerschool steeds nauwgezet op. 
 • Blijf contact houden met je stagebegeleider en/of de coördinator Internationalisering van jouw opleiding. Hou ook het International Office op de hoogte via outgoing@hogent.be. Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen of bezorgdheden. Neem geen beslissingen zonder ons te consulteren.
 • Registreer je op travellersonline.diplomatie.be zodat de FOD Buitenlandse Zaken een goed zicht heeft waar onze studenten zich bevinden.
 • Zorg dat jouw dossier in Mobility Online steeds up to date is.
 • Meer informatie over reizen vanuit en naar België, de geldende reisadviezen,… kan je terugvinden op volgende websites www.info-coronavirus.be en diplomatie.belgium.be/nl. 

Voorlopig mogen alle studenten met buitenlandse studie- of stageplannen tijdens semester 2 zich verder voorbereiden, zowel voor bestemmingen binnen als buiten Europa. Het is echter nog niet zeker of mobiliteit buiten Europa toegelaten wordt voor semester 2. Maak dus nog geen kosten (vliegtuigticket, visum,…) voor hier meer duidelijkheid over bestaat.

Contact

Vind je in bovenstaande informatie geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met coronavirus@hogent.be.