Facebook Pixel Coronavirus - Hogeschool Gent
Foto Coronavirus

Verloop academiejaar 2020-2021.

V

Verloop academiejaar 2020-2021.

Op deze pagina vind je alle info over de organisatie van het academiejaar 2020-2021. Hou deze pagina in de gaten. We zorgen geregeld voor updates.

Newsflash

 

Code rood

HOGENT zit momenteel in code rood om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Meer info over de werking in code rood lees je op deze pagina. Alle info omtrent coronamaatregelen voor studenten van de Vlaamse Overheid kan je ook nalezen op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Wat doen bij mogelijke besmetting of quarantaine?

Ben je besmet, heb je coronasymptomen, is iemand in je directe omgeving besmet of ben je in quarantaine? Om het virus aan HOGENT geen kans te geven, vragen we je om een (eventuele) besmetting of quarantaine zo snel mogelijk te melden via dit formulier. Meld bovendien je afwezigheid in iBaMaFlex.

Studenten met een positieve test of specifieke vragen, nemen contact op met het diensthoofd Preventie, Milieu en Welzijn Frank Claeys via frank.claeys@hogent.be of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Mathieu Versée via mathieu.versee@cohezio.be

Ben je verkouden of heb je andere ziektesymptomen? Neem geen risico: blijf thuis en volg de lessen online. Zo dragen we zorg voor elkaar.

Opgelet! Voor de School of Arts gelden soms afwijkende maatregelen, gelieve de communicatie van de School of Arts na te lezen.

Examens.

Alle info over de examenorganisatie van semester kan je raadplegen op deze pagina.

Lessen.

Onderwijsactiviteiten volgens kleurcode

Voor het onderwijs gelden 5 kleurcodes, elk met een specifieke organisatie en maatregelen.

 • Groen: geen bijzondere maatregelen
 • Geel: Contactrijke campussen, maximaal 50% bezetting op de campus. Een optimale mix tussen online en offline onderwijs (MOOL). HOGENT kiest voor maximaal fysiek onderwijs voor alle studenten, op voorwaarde dat alle veiligheidsvoorschriften gevolgd kunnen worden.
 • Oranje: Contactluwe campussen, verminderde bezetting op de campus. HOGENT zet maximaal in op fysiek vaardigheidsonderwijs. Digitaal onderwijs is de norm voor hoorcolleges, alleen lesactiviteiten waarvoor de HOGENT-infrastructuur nodig is, kunnen op de campus plaatsvinden en dit onder strikte voorwaarden.
 • Rood: Digitaal onderwijs is de norm. Alleen noodzakelijk vaardigheidsonderwijs.
 • Zwart: Alleen digitale onderwijsactiviteiten. Stages en werkplekleren volgens de afspraken van de sector.

Een kleurcode kan van toepassing zijn op de gehele HOGENT (volgens nationale en regionale maatregelen), op een opleiding of klasgroep (in geval van vastgestelde clusterbesmetting) of een gebouw of campus. Veranderingen in kleurcodes worden steeds uitgebreid gecommuniceerd.

De kleurcodes zijn ook van toepassing op de organisatie van de stages, internationalisering, resto’s, bibliotheek en sporthal.

Huidige code: rood

Alle activiteiten worden georganiseerd volgens de maatregelen van code rood. Wat dat inhoudt, kan je hier lezen.

Lessenrooster

De onderwijsorganisatie en de veiligheidsmaatregelen zorgen ervoor dat de lessenroosters grondig moeten worden aangepakt. Hiervoor zijn de opleidingen zelf aan zet: zij zijn het best geplaatst om op maat van elke opleiding de mix samen te stellen. In de lessenroosters worden zowel de on- als offline lessen geroosterd.

De lessenroosters van code geel zijn beschikbaar via roosters.hogent.be en op de persoonlijke studentenroosters in Chamilo. De aanpak en rooster voor je lessen in code rood lees je in de studiewijzers van de opleidingsonderdelen op Chamilo (en niet in het lessenrooster).

Laptop verplicht

Het MOOL-concept maakt een laptop noodzakelijk. HOGENT heeft een partnerschap met twee bedrijven waar je voor studentvriendelijke prijzen een laptop kan kopen. Hier vind je alle info over het laptopaanbod.

Voor de aankoop van een laptop kan je ook een afbetaling of financiële ondersteuning aanvragen. Studenten kunnen deze financiering aanvragen via zorg@hogent.be.

Veelgestelde vragen

Dat is afhankelijk van je opleiding. Voor het vaardigheidsonderwijs (practica, werkcollega’s, oefeningen, …) kan fysiek onderwijs nodig zijn.

Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden: livelessen via streaming, interactieve digitale lessen, ... Je lesgever zal je bij de start informeren hoe het MOOL-principe is toegepast.

De deuren van de campusshop Standaard Boekhandel blijven in het eerste semester gesloten. Alle studiematerialen zullen aan huis worden geleverd.

boeken bestellen →

Het dragen van een mondmasker op de HOGENT-campussen is verplicht, bij verplaatsingen in en tussen gebouwen, tijdens de lessen en in de bibliotheken. Dit geldt ook voor het studeren in de resto’s, cafetaria’s en andere ruimtes.

Mondmaskerplicht

Het dragen van een mondmasker op de HOGENT-campussen is verplicht, zowel bij verplaatsingen in en tussen gebouwen, tijdens de lessen als in de bibliotheken en studeerlocaties.

Voorzorgsmaatregelen

Voor alle activiteiten die plaatsvinden op de campus gelden (ongeacht de kleurcode) de strengste veiligheidsmaatregelen:

 • Het aantal personen per lokaal wordt beperkt.
 • Na elke onderwijsactiviteit wordt het gebruikte lokaal geventileerd.
 • Voor elke onderwijsactiviteit wordt de infrastructuur ontsmet.
 • Er is ontsmettingsmateriaal aanwezig tijdens de les.
 • Het onderhoudspersoneel volgt strenge hygiënerichtlijnen om de hygiëne, zeker van druk bezochte plaatsen en oppervlakken die vaak worden aangeraakt.
 • Voor studenten die behoren tot een risicogroep worden extra voorzorgsmaatregelen genomen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met studerenopmaat@hogent.be.
 • Je kan vrijwillig gebruikmaken van het tracing systeem.

Alle studenten en personeelsleden met ziektesymptomen worden met aandrang gevraagd om thuis te blijven.

Als student kan je je steentje bijdragen door de regels van sociale afstand te blijven volgen:

 • in de gangen, ook bij het wachten voor de les
 • tijdens de lesactiviteiten
 • bij het verlaten van het lokaal

Beperk persoonlijke spullen tot een minimum. Jassen, tassen en ander persoonlijk materiaal worden weggeborgen in de lockers waar mogelijk.

Als je volgens de richtlijnen van de overheid in quarantaine verblijft, is het niet toegelaten om een fysieke les te volgen op de campus. Studenten in quarantaine (zonder medische klachten) kunnen wel deelnemen aan digitale lessen.

 • Meld vanaf de eerste dag je afwezigheid via de afwezigheidsmelder in iBaMaFlex.
 • Vul het verplichte aanmeldingsformulier in.
 • Studenten met een positieve test of specifieke vragen, nemen contact op met het diensthoofd Preventie, Milieu en Welzijn Frank Claeys via frank.claeys@hogent.be of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Mathieu Versée via mathieu.versee@cohezio.be

Bij symptomen (ademhalingsproblemen, hoesten, keelpijn,…) bel je je huisarts op voor advies en zo nodig een afspraak voor een test. Je zal (door je huisarts of het call center) uitgenodigd worden voor een test. Deze test gebeurt ten vroegste de zevende dag na het laatste nauw contact. Het is belangrijk om de test niet te vroeg uit te voeren want te vroeg testen verhoogt het risico op een verkeerd resultaat. 

In afwachting van het resultaat blijf je in quarantaine. Is de test negatief (‘geen corona’) dan mag je terug aan het werk/naar school, tenzij je je ziek voelt. Als er tien dagen na het laatste risicocontact nog geen testresultaat is (geen test uitgevoerd of vertraging in resultaten) mag je de elfde dag terug aan het werk/naar school.

In elk geval moet je extra voorzichtig blijven tot twee weken na het laatste hoogrisicocontact. Beperk sociale contacten, draag een mondmasker op openbare plekken en ga nog niet op bezoek bij mensen die een hoog risico lopen om ernstig ziek te worden door COVID-19 (zoals bejaarden). Neem contact op met je arts als je je ziek voelt. Voor mensen die op het werk in contact komen met kwetsbare personen (bv. bejaarden) kunnen strengere regels gelden.

Alle informatie over wat te doen in bovenstaande situaties is terug te vinden op deze website van de overheid.

De bezetting van de leslokalen is beperkt. Studenten zijn ook verplicht om een mondmasker te dragen tijdens de les. Er is duidelijk aangegeven op welke plaatsen een student kan plaatsnemen. Lectoren kunnen hun mondmasker afzetten (bv. omdat dit nodig is voor studenten met een auditieve beperking) maar moeten steeds vooraan in de klas blijven en steeds 1,5 meter afstand garanderen.

Voor elk lokaal is de ventilatiecapaciteit in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt de duur van een les in dat lokaal bepaald en hoe lang een lokaal moet worden verlucht tussen twee lesblokken door. Wanneer de lokalen onvoldoende geventileerd kunnen worden dan worden ze niet meer gebruikt.

HOGENT doet er alles aan om de veiligheid van alle studenten en personeelsleden tijdens elke onderwijsactiviteit maximaal te verzekeren. Wanneer je toch niet wenst deel te nemen, kan je de les online volgen voor zover deze online beschikbaar is. We vragen onze lesgevers om zo veel mogelijk lessen op te nemen, te streamen of online ter beschikking te stellen.

Opgelet! Je aanwezigheid tijdens verplichte onderwijsactiviteiten is wel vereist. Wanneer je je afwezigheid niet kan wettigen door bijvoorbeeld een doktersattest, is dit een ongewettigde afwezigheid.

Ben je verkouden en vertoon je coronasymptomen? Neem geen risico en blijf thuis. Neem contact op met je huisarts. Die beslist op basis van de symptomen of een coronatest noodzakelijk is.

In afwachting van de resultaten van een eventuele test moet je in quarantaine en kan een quarantaineattest een afwezigheid op een verplichte activiteit wettigen. De testresultaten zijn meestal binnen de 48 uur bekend.

Algemeen.

Resto's en cafetaria's

Het overzicht, inclusief aanbod, vind je hier

 • Studenten kunnen afhaalmaaltijden afhalen in resto Vesalius en Bijloke die open zijn van 8 tot 15.45 uur.
 • Op campus Mercator is er een levering (online bestelsysteem) voor de homestudenten en personeelsleden die toegang tot gebouw C hebben. Het afhaalpunt ligt bij het restaurant in gebouw C.
 • Voor campus Schoonmeersen kunnen studenten en personeelsleden online maaltijden bestellen om in de kantoren van STUVO tussen 12 en 13.30 uur af te halen. 

Bibliotheken (in code rood)

 • Alle bibliotheken blijven gesloten, maar er is personeel aanwezig
 • Gereserveerde materialen kunnen opgehaald worden op afspraak 
 • Er is een scanservice voor tijdschriftartikels en hoofdstukken van boeken (aantal scans is beperkt tot 50 pagina’s in totaal en tot 7 artikels per student per week)
 • Ook kopiëren kan op afspraak 
 • Werkplekken in de bib zijn toegankelijk. Je moet wel eerst een aanvraag indienen via zorg@hogent.be.
 • De aangepaste openingsuren en de emailadressen van de verschillende bibliotheken zijn te vinden op de bibliotheekpagina's van deze website.

Je staat er niet alleen voor

 • Wie thuis niet beschikt over de juiste omstandigheden en infrastructuur om de onderwijsactiviteiten te volgen, kan gebruik maken van de stille studieruimtes in de bib vanaf 15 november. Dit kan alleen na toestemming en screening door STUVO. Wil je hiervoor in aanmerking komen, stuur dan een e-mail naar zorg@hogent.be.
 • Studenten met financiële problemen kunnen contact opnemen met zorg@hogent.be. Zij kunnen een afbetaling aanvragen of we kunnen samen bekijken of een ondersteuning in de kosten van bijvoorbeeld een computer of de huur van een kot mogelijk is. Ook andere financiële gevolgen (studenten die hun studentenjob niet meer kunnen uitvoeren, ouders die op economische werkloosheid vallen) brengen we in kaart en we gaan samen met de student op zoek naar oplossingen. Meer info...
 • Je kan een afspraak maken met een zorgmedewerker voor financiële of psychosociale hulp. Vrije consultaties zijn niet mogelijk. Meer info...
 • De werkgroep Studentenwelzijn behartigt de belangen en het welzijn van de studenten. Deze werkgroep kan adviezen formuleren naar de veiligheidscel omtrent het nemen van beleidsbeslissingen of omtrent de praktische werking van het onderwijs en campusleven.
 1. Als je op de campus bent, scan je de Savitas QR-code wanneer je er een tegenkomt
 2. De unieke Savitas QR-codes worden opgeslagen op je smartphone en zijn volledig anoniem.
 3. Heb je coronasymptomen of is iemand in je direct omgeving besmet, raadpleeg dan zo snel mogelijk je dokter.
 4. Heb je een vermoeden van COVID-19 of kreeg jij een positieve COVID-19 test, meld dit aan frank.claeys@hogent.be (diensthoofd Interne Preventie, Milieu en Welzijn).
 5. De preventiedienst geeft je vervolgens een autorisatiecode waarmee je al je medestudenten en collega’s volledig anoniem en vrijwillig kan beschermen.

meer info →

Reizen naar oranje en rode zones is niet langer verboden, maar wordt wel sterk afgeraden.

Kom je terug uit oranje zone

Géén testplicht

Kom je terug uit zone rood

 • Verblijf minder dan 24 uur: geen quarantaine
 • Verblijf langer dan 24 uur: tien dagen in quarantaine en laten testen op de vijfde dag.

Uit een oranje zone (stad, regio, land)

We vragen de aanwezigheid te beperken tot essentiële zaken die niet via de digitale weg geregeld kunnen worden. Er is geen test nodig maar we vragen je uiterst voorzichtig te zijn en de maatregelen zeer strikt op te volgen.

Uit een rode zone (stad, regio, land)

Wie uit een rode zone komt, moet eerst tien dagen in quarantaine en een test afleggen op de vijfde dag. Korte bezoeken door personen uit zone rood zijn niet toegelaten.

Stage.

Alle stages, werkplekleren en duaal leren in België kunnen in het academiejaar 2020-2021 opstarten als de stageplaats bereid is om stagiairs te ontvangen en te begeleiden. Uiteraard vraagt HOGENT aan de stagegevers om tijdens de stageactiviteiten en de activiteiten tijdens het werkplekleren de veiligheid van onze studenten-stagiairs maximaal te garanderen. In de eerste plaats door de basisregels rond sociale afstand en de opgelegde hygiënemaatregelen te respecteren, in de tweede plaats door te voorzien in beschermingsmateriaal indien nodig.

Eventueel fysiek geplande stage of stagegerelateerde activiteiten op de campus (zoals supervisie of evaluatie) worden in code oranje volledig digitaal georganiseerd.

Een stagecomité bekijkt per student en in overleg met de stagegever hoe de stage in de gewijzigde omstandigheden kan georganiseerd worden. Er wordt telkens bekeken hoe, rekening houdend met de context van elke stage of werkplekleren, de stage optimaal kan georganiseerd worden, zodat elke student die de stage of het werkplekleren start, de vereiste eindcompetenties kan behalen. Geen algemene maatregel dus maar een oplossing op maat van elke student en haar of zijn specifieke stage.

De geldende richtlijnen in verband met stages, werkplekleren en duaal leren worden tijdig gecommuniceerd aan de studenten, maar zijn uiteraard dit academiejaar steeds onder voorbehoud van de evolutie van de coronacijfers en de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en van HOGENT op het moment van het opstarten van de stage.

De communicatie verloopt via de stagecoördinator van je opleiding of via je stagebegeleider. Zij maken deel uit van het stagecomité van je opleiding. Dit stagecomité zal kort voor de opstart van de stage of het werkplekleren bekijken hoe er kan worden opgestart, rekening houdend met de context van de stagesituatie en de interne organisatie van de stagegever en de veiligheidsmaatregelen die op dat moment van toepassing zijn.

De stageleidraad of de stagerichtlijnen kunnen worden bijgestuurd zodra de situatie dit vraagt. Bijsturingen tijdens de stageperiode ten gevolge van verstrengde of versoepelde coronamaatregelen zullen tijdig worden bekendgemaakt. Conform de veiligheidsmaatregelen die de overheid oplegt, zal het stagecomité telkens bekijken hoe, rekening houden met de context van elke stage, de stage kan worden uitgevoerd zodat de eindcompetenties kunnen worden behaald.

Het stagecomité gaat met jou in overleg en zal bekijken welk traject jij moet volgen. De studietrajectbegeleider die het overzicht bewaart over je volledige curriculum kan hierin adviseren en bekijken hoe je studievoortgang zo min mogelijk in het gedrang komt. Neem in voorkomend geval zo snel mogelijk contact op met je stagebegeleider, eens die is toegekend om je persoonlijke situatie te bespreken.

De stagegever is verantwoordelijk om het nodige beschermingsmateriaal ter beschikking te stellen, als blijkt dat de sociale afstand niet gegarandeerd kan worden. Mondmaskers zijn aangewezen, zeker wanneer de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden, maar wellicht ook bij grotere afstanden wanneer studenten en werknemers langere tijd in dezelfde ruimte verblijven.

Tijdens de uitvoering van de stage moeten studenten zoals vermeld in de stageovereenkomst of de overeenkomst werkplekleren zo goed mogelijk de door de stageplaats of werkplek opgelegde preventiemaatregelen en -instructies in het kader van de coronapandemie naleven.

De stagegever of de werkplek is als aansteller van werknemers en stagiairs verantwoordelijk voor de veiligheid op de stageplaats of werkplek en zal daarbij minimaal de door de overheid opgelegde quarantaineregels volgen: meer info op www.info-coronavirus.be/nl/faq/.

Als de stagegever of de werkplek vraagt aan de stagiair om zich te laten testen op corona omwille van mogelijk contact met andere besmette werknemers en zich in afwachting in quarantaine te plaatsen zal de student hier gevolg moeten aan geven, met een schorsing van de stage als gevolg. De student meldt dit uiteraard aan zijn stagebegeleider en/of stagecoördinator die op het stagecomité zal bespreken of en hoe inhaalstage moet worden georganiseerd.

Studenten op stage die coronasymptomen hebben, die in quarantaine geplaatst zijn en de afgelopen dagen op de campus zijn geweest (in het kader van bachelorproef – fysiek contact met een onderwijzend personeelslid, lesactiviteiten of opzoekingswerk in de bibliotheek), wordt gevraagd dit zo snel mogelijk te melden aan diensthoofd Preventie, Milieu en Welzijn Frank Claeys via frank.claeys@hogent.be of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Mathieu Versée via mathieu.versee@cohezio.be. Daarbij vermeldt de student zijn opleiding en klasgroep.

Als de stagestudent in één van de HOGENT studentenresidenties verblijft, meldt hij dit bovendien aan de dienst Huisvesting via huisvesting@hogent.be. De dienst Huisvesting zal in overleg met de interne preventiedienst van HOGENT bekijken of het nodig is dat bepaalde gangen in de studentenresidentie als preventieve maatregel in quarantaine worden geplaatst. Zij zullen in voorkomend geval instructies aan de studenten versturen.

Tijdens de uitvoering van de stage moeten studenten zoals vermeld in de stageovereenkomst of de overeenkomst werkplekleren zo goed mogelijk de door de stageplaats of werkplek opgelegde preventiemaatregelen en -instructies in het kader van de coronapandemie naleven.

De stagegever of de werkplek is als aansteller van werknemers en stagiairs verantwoordelijk voor de veiligheid op de stageplaats of werkplek en zal daarbij minimaal de door de overheid opgelegde quarantaineregels volgen: meer info op www.info-coronavirus.be/nl/faq/.

Als de stagegever of de werkplek vraagt aan de stagiair om zich te laten testen op corona omwille van van mogelijk contact met andere besmette werknemers en zich in afwachting in quarantaine te plaatsen zal de student hier gevolg moeten aan geven, met een schorsing van de stage als gevolg. De student meldt dit uiteraard aan zijn stagebegeleider en/of stagecoördinator die op het stagecomité zal bespreken of en hoe inhaalstage moet worden georganiseerd.

HOGENT verplicht een vaccin niet. Het is wel te verwachten dat de zorginstellingen die onze studenten verwelkomen als stagiair vragen dat je gevaccineerd bent wanneer je bij hen stage loopt. Dit blijkt ook uit de reacties die we ontvangen van onze stageplaatsen. De zorgsector volgt al maanden de strengste maatregelen om haar medewerkers, patiënten en bewoners maximaal te beschermen. Dat is ook hun wettelijke plicht.

Vaccineren is dus niet verplicht, maar wees je bewust dat wanneer je kiest om je niet te laten vaccineren, dat mogelijk de samenwerking met de stageplaats bemoeilijkt. Het stagecomité van jouw opleiding gaat in dat geval samen met jou op zoek naar een alternatief maar we kunnen geen garanties bieden dat we dit nog in het tweede semester voor elkaar krijgen.

De stagiairs in de zorgsector worden gelijkgesteld met zorgpersoneel. Je stageplaats kan je daarom mee opnemen in hun vaccinatieprogramma. Kan de stageplaats dat niet doen, dan kunnen alle studenten van HOGENT met stage in de zorg zich laten vaccineren samen met het zorgpersoneel van UZGent. Het tijdstip is afhankelijk van het voorradig zijn van de vaccins. Hierover volgt binnenkort meer concrete info.

Mobiliteit: stage en studie in het buitenland.

Stage of studie binnen Europa kan tijdens het eerste semester van 2020-2021 in principe doorgaan tenzij de coronamaatregelen in België of het land van bestemming dit verhinderen. Stage of studie buiten Europa kan in principe NIET doorgaan tijdens het eerste semester van 2020-2021.

Hieronder enkele richtlijnen voor studenten die tijdens het eerste semester van 2020-2021 binnen Europa op studie of stage gaan:

 • Volg de richtlijnen van het gastland, je stagebedrijf of de partnerschool steeds nauwgezet op.
 • Blijf contact houden met je stagebegeleider en/of de coördinator Internationalisering van jouw opleiding. Hou ook het International Office op de hoogte via outgoing@hogent.be. Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen of bezorgdheden. Neem geen beslissingen zonder ons te consulteren.
 • Registreer je op travellersonline.diplomatie.be zodat de FOD Buitenlandse Zaken een goed zicht heeft waar onze studenten zich bevinden.
 • Zorg dat jouw dossier in Mobility Online steeds up to date is.
 • Meer informatie over reizen vanuit en naar België, de geldende reisadviezen,… kan je terugvinden op volgende websites www.info-coronavirus.be en diplomatie.belgium.be/nl.

Voorlopig mogen alle studenten met buitenlandse studie- of stageplannen tijdens semester 2 zich verder voorbereiden, zowel voor bestemmingen binnen als buiten Europa. Het is echter nog niet zeker of mobiliteit buiten Europa toegelaten wordt voor semester 2. Maak dus nog geen kosten (vliegtuigticket, visum,…) voor hier meer duidelijkheid over bestaat.

Contact

Vind je in bovenstaande informatie geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met coronavirus@hogent.be.